ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

ÁLLÁSFOGLALÁS OROSZORSZÁG KISEBBSÉGI NYELVEI MELLETT

nyomtatható változat

2018. június 19-én az Orosz Állami Duma elfogadott egy törvényt, mely minden, az országban beszélt kisebbségi nyelv tanulását önkéntes alapúvá tenné. A törvény július 24-én kerül újratárgyalásra, de semmi jel nem mutat arra, hogy ezen nyelvek védelmében készülne, ahelyett, hogy gyengítené a státuszukat. A törvény továbbá kizárja a hivatalos tantervből azon köztársaságok és régiók nemzetiségi nyelveit, melyek eddig az orosz mellett hivatalos nyelvi státuszt, vagy egyéb jogi védelmet élveztek, sőt azokat is, melyeket a helyi népesség többsége beszél. Ez a törvény még súlyosabb helyzetbe hozza azokat az oroszországi kisebbségi nyelveket, melyek már jelenleg is veszélyeztetettek. Oroszországban a kisebbségi nyelvek nem kapnak elég támogatást a társadalom többi részétől, és az iskolai tanításuk háttérbe szorítása végzetes csapás a helyi nyelvi közösségekre. Sok nyelv helyzete már eleve nagyon hátrányos az oktatási rendszerben, például Oroszország egyetlen finnugor nyelvű területén sem lehetséges helyi nyelvű oktatásban részesülni (ezek a nyelvek csak iskolai tantárgyként szerepelnek az órarendben, míg minden más tárgyat oroszul tanítanak).

A törvény mellett érvelők arra az ellentmondásos állításra építik érveiket, hogy senki (ebben az esetben főként orosz anyanyelvű személy) sem kényszeríthető idegen nyelv tanulására. A kisebbségi nyelvek oroszországi oktatásával kapcsolatos mindennemű hiányosság és elégtelenség ellenére a napjainkben is megvalósuló anyanyelvi oktatás minden kétséget kizáróan kulcsfontosságú szerepet tölt be ezen nyelvek megőrzésében. A kisebbségi nyelvű média és egyéb kommunikáció csak akkor tartható fenn, ha a beszélők új generációja rendszeres iskolai oktatást kap, lehetőleg az anyanyelvén.

Mi, a jelen állásfoglalást aláíró nyelvészek kérjük az Orosz Állami Dumát és a hivatalos szerveket, hogy a fenti törvényjavaslatot ne fogadják el. Tudományos kutatások alapján egyértelmű, hogy a két- vagy többnyelvűségnek kizárólag pozitív hatásai vannak. A világ különböző helyein végzett számos kutatás bizonyítja, hogy a kisebbségi nyelvet beszélő gyerekek anyanyelvének támogatása segíti mind a többségi nyelv elsajátítását, mind a többségi nyelvű iskolarendszerben való előmenetelt. Továbbá az Oroszországban beszélt számos kisebbségi nyelv a világ kulturális örökségének egyedülálló részét képezi, és ezen nyelvek kihalása súlyos csapás lenne a világ nyelvi sokszínűségére, valamint így jelentősen szegényebbé válna az emberiség szellemi hagyatéka. Oroszország nyelveinek emellett történeti joga van támogatást kapni az államtól, amely évszázadokon keresztül különféle módszerekkel szándékozott elnyomni, uralni és beolvasztani a kisebbségeket. Az a tény, hogy a nyelvi alapjogokat más országokban is eltiporják, még nem csökkenti Oroszország felelősségét saját kisebbségi népeivel szemben.

2018.07.22-ig beérkezett aláírások:

Maria Ahlholm, University of Helsinki

Elina Ahola, University of Turku

Erika Asztalos, ELTE

Mariann Bernhardt, University of Turku

Jeremy Bradley, University of Vienna

Kati Brummer

Márta Csepregi, ELTE

Andrei Călin Dumitrescu, University of Helsinki

Svetlana Edygarova, University of Helsinki

Aleksi Elovaara, University of Turku

Pirkko Forsman Svensson, University of Helsinki

Maria Frick, University of Oulu

Ekaterina Gruzdeva, University of Helsinki

Nikolett F. Gulyás, ELTE

Auli Hakulinen, Professor, University of Helsinki

Susanna Hakulinen, University of Bordeaux-Montaigne

Helena Halmari, Professor, Sam Houston State University

Juhani Härmä, University of Helsinki

Jukka Havu, University of Tampere

Mervi de Heer, University of Uppsala

Katja Heikkonen, University of Helsinki

Katri Hiovain, University of Helsinki

Sampsa Holopainen, University of Helsinki

Laura Horváth, ELTE

Ilmari Ivaska, University of Bologna

Kelvin Charles Parker Jackson, University of Turku

Lotta Jalava, Institute of the languages of Finland (KOTUS)

Vesa Jarva, University of Jyväskylä

Santeri Junttila, University of Helsinki

Petri Kallio, University of Helsinki

Simo Kantele, Suomi-Venäjä-Seura

Anneli Kauppinen, University of Helsinki

Alexandra Kellner, University of Helsinki

Jeongdo Kim, University of Helsinki

Nikolai Kirsanov, University of Helsinki

Iivari Koutonen

Kata Kubínyi, ELTE

Leena Kytömäki, University of Turku

Johanna Laakso, Professor, University of Vienna

Kimmo Laine

Lea Laitinen, Professor, University of Helsinki

Sirkku Latomaa, University of Tampere

Yrjö Lauranto, University of Helsinki

Hanna Lehti-Eklund, University of Helsinki

Jyri Lehtinen, University of Helsinki

Heini Lehtonen, University of Helsinki

Unni Leino, University of Tampere

Jouko Lindstedt, Professor, University of Helsinki

Erkki Löfberg

Seera Luukka, University of Turku

Outi Merisalo, Professor, University of Jyväskylä

Niklas Metsäranta, University of Helsinki

Arto Moisio, University of Turku

Marja-Leena Niitemaa, University of Turku

Mari Nikonen, University of Turku

Pirkko Nuolijärvi, University of Helsinki / KOTUS

Tiina Onikki-Rantajääskö, Professor, University of Helsinki

Miikul Pahomov, University of Helsinki

Niko Partanen, Institute for the Languages of Finland

Kaisa S. Pietikäinen, NHH Norwegian School of Economics

János Pusztay, Professor, ELTE

Ulriikka Puura, University of Helsinki

Toini Rahtu, University of Helsinki

Michael Rießler, University of Bielefeld

Mirja Saari, University of Helsinki

Janne Saarikivi, Professor, University of Helsinki

Sirkka Saarinen, University of Turku

Esa-Jussi Salminen, Udmurt State University

Stephan Schulz, University of Helsinki

Mari Siiroinen, University of Helsinki

Kirsti Siitonen, University of Turku

Tove Skutnabb-Kangas, Roskilde University

Sachiko Sosa, University of Helsinki

Silja-Maija Spets, University of Turku

Ritva Takkinen, University of Jyväskylä

Anne Tamm, Central European University

Outi Tánczos, University of Helsinki

Marika Tandefelt, Svenska handelshögskolan

Reetta Toivanen, University of Helsinki

Hannu Tommola, University of Tampere

Eva Toulouze, INALCO / University of Tartu

Heli Viita-Louhio, University of Tampere

Maria Vilkuna, University of Helsinki

Susanna Virtanen, University of Helsinki

Mikhail Voronov, UiT Norges arktiske universitet

Joshua Wilbur, Albert Ludwig University of Freiburg

Jussi Ylikoski, Professor, University of Oulu

 

Az eredeti szöveg itt érhető el. Fordította F. Gulyás Nikolett és Timár Bogáta.