ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Erasmus+ ösztöndíjak a 2018/2019-es tanévre (őszi és tavaszi félév)

nyomtatható változat

A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban, emellett a megpályázható helyekkel kapcsolatos információk elérhetők a NEPTUN Erasmus-felületén, a részletes pályázati kiírás valamint a pályázati feltételekkel kapcsolatos központi (ELTE) információk pedig a https://www.elte.hu/erasmus/palyazat honlapon. További információk: http://www.btk.elte.hu/erasmus.

Megpályázható helyek

város

partner

szakterület

helyek száma, szintje

Brno

Dept. of Linguistics and Baltic Studies

észt, finn

1 fő (MA, PhD)

Tallinn

Institute of Estonian Language and Culture

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (MA, PhD)

Tartu

Institute of Estonian and General Linguistics

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (MA, PhD)

Helsinki

Bachelor's Programme in the Languages and Literatures of Finland and Master’s programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures

 

észt, finn, balti finn, finnugrisztika, lapp

3 fő (BA, MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

 

Joensuu

Dept. of Finnish Language and Cultural Research

finn nyelv, irodalom, kultúra

1 fő (MA, PhD)

Dept. of Geographical and Historical Studies

finn történelem és régészet

2 fő (MA, PhD)

Jyväskylä

Department of Languages

finn, finn mint idegen nyelv

1 fő (MA)

Oulu

Finnish Language

finn nyelv, fennisztikai témák

1 fő (MA)

Tampere

Faculty of Communication Sciences / Degree Programme in Finnish Language, Culture and Translation

finn irodalom, finn mint idegen nyelv

2 fő (MA)

Turku

Finnish Language and Finno-Ugric Languages

finn, finnugrisztika

3 fő (BA, MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

         

Mi ez az ösztöndíj, és mik az előnyei?

 • Az Erasmus-ösztöndíjat az EU, tehát valójában az EU-országok adófizetői fizetik, többek közt abból a célból, hogy elősegítsék a különböző nyelvű és kultúrájú egyetemi hallgatók számára a külföldi tapasztalatszerzést, a más országokban való tanulást, azaz az ún. hallgatói mobilitást.
 • Az Erasmus-státuszú ösztöndíjas a fogadó országban az ottani diákokkal azonos jogokat élvez (diákkedvezmények, munkavállalás stb.), miközben itthon is be van iratkozva, és juttatásait is megkapja. A kinti tanulmányok beszámítanak az itthoni félév teljesítésébe, így a tanulmányi idő nem hosszabbodik.

Ki pályázhat, és mire?

 • Az ösztöndíj a Finnugor Tanszék esetében tanulásra, azaz ún. részképzésre (Neptun: elmélet) szól. Lehetőség van emellett a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra is pályázni.
 • Részképzésre csak az pályázhat, aki a tervezett kiutazás félévében hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTÉ-n.
 • BA-soknak 2, MA-soknak és doktoranduszoknak legalább 1 lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor.
 • Az a hallgató is pályázhat, aki a korábban már volt Erasmus hallgató, de a jelenlegi képzési szintjén még nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot. (Minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt.)
 • Egy hallgató egyszerre több szakján is pályázhat, de csak egy szakon veheti igénybe az ösztöndíjat (amennyiben elnyeri).

Mikor, hogyan, mire használandó fel az ösztöndíj?

 • Az elnyert Erasmus-ösztöndíjat abban a képzési ciklusban (BA, MA, PhD) kell felhasználni, amelyben a hallgató pályázott rá.
 • Az ösztöndíjat egy szemeszterre adják, minimális időtartama 3, maximális időtartama 5 hónap. (Indokolt esetben van lehetőség az Erasmus-státuszú tanulmányi időszak meghosszabbítására ösztöndíj támogatás nélkül – ún. label-státusz.)

Az ösztöndíjas hónapok számának megállapításakor a kétoldalú szerződésben megadott hónapok számát nem lehet túllépni, illetve a hallgató köteles a teljes ösztöndíjas időszakot kint tölteni, különben az ösztöndíj időarányos részét vissza kell fizetni.

 • A KÜLFÖLDÖN TELJESÍTENDŐ KREDITSZÁM FÉLÉVENTE MINIMUM 20 ECTS LEGYEN (kivéve: PhD hallgatók), elsődlegesen a partnerintézménnyel kötött szerződés tématerületi besorolása alapján. A kurzusok felvételénél A PARTNERINTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KREDITMINIMUMOT IS FIGYELEMBE KELL VENNI.

Mennyi ösztöndíjra lehet számítani?

 • Az ösztöndíj összege függ az országtól és a tanulmányi időszak hosszától, és évről évre változhat. A 2018/2019 tanévre az ELTE a finnországi részképzési ösztöndíjat havi 520, a cseh- és az észtországit havi 420 euróban állapította meg.
 • Az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás összes költségét, ezért önerőből ki kell egészíteni legalább annyival, hogy az illető ország havi létminimumszintjét megüsse.
 • A kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak, lásd:

https://www.elte.hu/content/erasmus-kiegeszito-tamogatasok.t.13848?m=658

1.   EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (pályázati határidő várhatóan 2018. szept. közepe, bírálat 2018. szept. végén)

2.   Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás: 100 €/hó szakmai gyakorlatosoknak és 200 €/hó a részképzésben résztvevőknek (a Tempus Közalapítvány pályázati felhívása márciusban várható)

Érdeklődni lehet a lakóhely szerinti önkormányzatnál az ún. Bursa Hungarica-keretről. Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

 • A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók (részképzésre és szakmai gyakorlatra is) részesülhetnek kiegészítő támogatásban: Tempus Közalapítvány, a pályázati felhívása márciusban várható

A pályázat során benyújtandó dokumentumok (l. még a Neptun Erasmus-felületén)

 • a Neptun rendszerből a „print screen” segítségével kinyomtatott személyes adatokat tartalmazó „adatlap” – 2 pld
 • a Neptun rendszerből a „print screen” segítségével kinyomtatott lista a leadott, rangsorolt jelentkezésekről – 2 pld
 • (lehetőleg elektronikusan) kitöltött és aláírt pályázati űrlap, melynek sablonja innen tölthető le: https://www.elte.hu/media/40/b6/684f2c90564203e0076cc46e809e49c56e359b73022bd545678df5d0d9c7/palyazati_urlap_18_19.pdf – 2 pld
 • BA-s hallgatóknak az előző 2, MA-s és PhD-hallgatóknak az előző félév tanulmányi átlaga a Neptunból kinyomtatva – 1 pld
 • diplomamásolat
 • nyelvvizsga-másolat(ok) – 1–1 pld
 • szakmai önéletrajz, mely magában foglalja a tudományos érdeklődést – magyarul és a fogadóintézményen belüli tanulmányok nyelvén – 1–1 pld
 • motivációs levél – magyarul és a tanulmányok nyelvén – 1–1 pld
 • célintézményenként külön tanulmányi terv – magyarul és a tanulmányok nyelvén (a célintézményben felveendő kurzusok felsorolása, az érintett itthoni oktatókkal egyeztetve) – 1–1 pld
 • nem EU-állampolgárok számára: letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolata
 • A szakmai önéletrajz, a motivációs levél és a tanulmányi terv sablonja Bába Laura tanszéki koordinátortól kérhető el e-mailben.

Határidő és elbírálás

 • A pályázatokat a Neptunban 2017. március 5-én 24 óráig kell elektronikusan feltölteni és véglegesíteni. A Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály (NKMO) tájékoztatása szerint, az on-line rendszer 2017. január 31-től elérhető, és a hallgató képzésének figyelembevételével kínálja fel a megpályázható partnerintézmények listáját (a fennálló szerződések szerint). Részképzés esetén 3 célintézményt lehet megjelölni, célintézményenként külön pályázatot kell rögzíteni. A célintézmények rögzítési sorrendje egyben a pályázó hallgató által felállított rangsort is jelenti.
 • Ezután az elküldött pályázatot kinyomtatva, aláírva és a csatolandó mellékletekkel ellátva le kell adni a tanszéki Erasmus-koordinátornak, Bába Laurának, 2017. március 8-án 16:00 óráig.
 • A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet egységesen bírálja el, az intézeti rangsorról tájékoztatás  március végén várható. Az ELTE részéről a végső szót egy egyetemi bizottság mondja ki. A legfőbb elbírálási szempontok:

-   tanulmányi eredmények (kredites tanulmányi átlag), nyelvvizsgák és egyéb nyelvtudás

-   pályázati anyag – pl. a motivációs levél és a tanulmányi terv kvalitása

-   a tudományos vagy más szakmai tevékenység (TDK, OTDK, tudományos ösztöndíj, szakmai v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, publikáció, fordítás, konferenciaelőadás, oktatás, korrepetálás, tutorálás, gyakornokság, demonstrátorság, szakmai v. ahhoz hasonló rendezvények szervezésében és/vagy lebonyolításában való részvétel, szakkollégiumokon való részvétel stb.)

-   közösségi tevékenység (Erasmus-mentorálás, HÖK-beli szerepvállalás, társadalmi v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, társadalmi célú munka stb.)

 • Szakmai gyakorlatra a március 5-i határidőt követően is folyamatosan nyújthatók be pályázatok, elbírálás kéthavonta.

Mi a teendő a pályázat benyújtása után?

 • Akinek a neve szerepel az intézeti rangsorban ösztöndíjra javasoltak listáján, az mihamarabb intézze el a fogadó egyetemre való jelentkezését. A jelentkezési határidő intézményenként változik. A fogadó egyetemre való jelentkezés magában foglalja az on-line regisztrációt és a szükséges dokumentumok megküldését a megjelölt határidőn belül. Aki lekési a fogadó egyetem jelentkezési határidejét, az nem fogja tudni igénybe venni az ösztöndíjat.
 • A kinntartózkodás idejének megtervezésekor érdemes figyelembe venni az ún. orientációs heteket, azaz azt, hogy a fogadó egyetem a vendéghallgatóknak az őszi és a tavaszi félév kezdete előtti napokban szakmai és gyakorlati eligazítást tart.
 • A kari Külügyi Bizottság és az egyetemi Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság végleges döntését követően a pályázó értesítést kap pályázata elbírálásáról. A nyertes hallgatóknak dönteniük kell, kívánnak-e élni az Erasmus ösztöndíjjal / label státusszal. Amennyiben egy hallgató több szakján is nyer, döntenie kell, hogy azok közül melyik lehetőséget veszi igénybe. A nyertes hallgatók értesítést kapnak további teendőikről, és a HÖK információs napot is szervez számukra.

Budapest, 2018. február 7.

Bába Laura
Erasmus-koordinátor
ELTE BTK Finnugor Tanszék, MNYFI
baba.laura@btk.elte.hu