ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Publikációk

nyomtatható változat

Könyvek

 

Csepregi Márta 2017. Surgutskij dialekt hantyjskogo jazyka. Hanty-Mansijsk: Obsko-ugorskij institut prikladnyh issledovanij i razrabotok. [pdf]

Pomozi Péter 2017. Мӧҥгыштӧ марла. Шочмо йылме деч вийым налына! Домашний очаг –марийский язык. Черпаем силу в нашем родном языке! Budapest/Badacsonytomaj: Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Nemzetek Háza - Collegium Fenno-Ugricum. [pdf]

Csepregi Márta 2015. Skazki i rasskazy surgutskih hanty. Hanty-Mansijsk: Obsko-ugorskij institut prikladnyh issledovanij i razrabotok. [pdf]

Salánki Zsuzsa (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. [pdf]

Könyvfejezetek

Horváth Laura 2018. Aspect and code-switching in Udmurt: the case of the Russian infinitive + Udmurt karn/ kariš́ki̮ni̮. In Kovács, Magdolna – Ulriikka Puura – Outi Tánczos (eds.) Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. Uralica Helsingiensia 13. Helsinki: Finno-Ugrian Society. 77– 111.

Horváth Laura 2015. Habitualitás kifejezése udmurt nyelvjárásokban. In É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. Piliscsaba: PPKE BTK, Elméleti Nyelvészeti Tanszék/Magyar Nyelvészeti Tanszék, 99–125. [pdf]

Pomozi Péter 2015. A magánhangzó-harmónia ikonikus szerepéről egyes finnugor nyelvekben. In Kádár Edit  – Szilágyi N. Sándor (szerk.) Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 68–87.

Salánki Zsuzsa 2015. The bilingualism of Finno-Ugric language speakers in the Volga Federal district. In Christel Stolz (szerk.) Language Empires in Comparative Perspectives. Berlin/München/Boston: Walter de Gruyter, 237–264. [pdf]

Csepregi Márta 2014. Multi-functional participles in Surgut-Khanty In Nobufimi Inaba et al. (szerk.) Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 270: 57–72. [pdf]

Pomozi Péter–Saypasheva Anastasia–Karácsony Fanni 2018. Többnyelvűségi és nyelvválasztási minták baskíriai mari nyelvközösségekben. In Salánki Zsuzsa – Csepregi Márta (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 139164. [pdf]

Horváth Laura 2018. Igei kódváltási stratégiák – orosz igék, infinitívuszok udmurt mátrixmondatokban. In Salánki Zsuzsa – Csepregi Márta (szerk.) A többnyelvűség dinamikája. Budapesti Finnugor Füzetek 23. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 3380.  [pdf]

Konferenciaközlemények

Aleksander Jegorov – Salánki Zsuzsa 2016. Udmurt gyermeknyelv: hallhatunk még ilyet? Nyelvelsajátítás és nyelvi veszélyeztetettség a sztenderd tükrében. In Kozmács István Vančo Ildikó (szerk.) Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia anyagaiból. Lakitelek: Antológia Kiadó, 191–201. [pdf]

Lesznyikova Galina – Salánki Zsuzsa 2014. Finnugor nyelv oktatása finnugor anyanyelvűek számára. In Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák II. Budapest: MANYE – Tinta Könyvkiadó, 365–370.

Saypasheva Anastasia Az I. és II. múlt idő funkciói a baskíriai mariban. Félúton 12. A 12. Félúton konferencia (2016) kiadványa. (megjelenés alatt) [pdf]

Folyóiratcikkek

 

Csepregi Márta 2016. Infinitivus a szurguti hantiban. Nyelvtudományi Közlemények 112: 133–170. [pdf]

Csepregi Márta 2015. Markirovanie agensa infinitnyh konstrukcij v surgutskom dialekte hantyjskogo jazyka. Vestnik Ugrovedenija 2015/4: 69–77. [pdf]

Csepregi Márta 2014.  Vyrazhenie subjektivnoj modal’nosti v surgutskom dialekte hantyjskogo jazyka. Vestnik Ugrovedenija 16/1: 88–98. [pdf]

Csepregi Márta 2014. Evidentiality in dialects of Khanty. Linguistica Uralica 50/3: 199–211. [pdf]

Csepregi Márta 2014. Az obi-ugrisztika egyik rejtélye. Folia Uralica Debreceniensia 21: 13–24. [pdf]