ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Előadások

nyomtatható változat

Pomozi Péter: Linguistic and sociocultural variation of Estonian: A positive pluricentric case. 6th World Conference on Pluricentric Languages and their Non-Dominant Varieties. Constantine the Philosopher University in Nitra, 2018. 6. 21–23.  

Pomozi Péter–Saypasheva Anastasia–Karácsony Fanni: Admirative extensions of the evidentiality in the Bashkirian Mari dialects: A case of „curiosity”. Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea. Tallinn, 2018. 8. 30.–9.3 [pdf]

Pomozi Péter: Uued suunad soome-ugri vähemuskeelte uurimuses. Tartu, 2017. 6. 5–6. (társelőadó: Karl Pajusalu, Miina Norvik)

Horváth Laura: Egyes akcióminőségek kifejezése Károli és Agricola Újtestamentumában. Nyelvelmélet és dialektológia 4. A Károli-Biblia nyelve. PPKE, 2017. 10. 17–18. [pdf]

Pomozi Péter – Anastasia Saypasheva: Changing of multilingual patterns and language choices in the Bashkirian Mari speech communities. Contact-driven Multilingual Practices, Helsinki, 2017. 6. 1–2. [pdf]

Németh Szilvia: The types of code-swiching in discourses of Mansi speakers. Contact-driven Multilingual Practices, Helsinki, 2017. 06. 1–2. [pdf]

Horváth Laura: Inserted Russian infinitives and verbal switches in Udmurt/Russian bilingual utterances. ICML XVI. 16th International Conference on Minority Languages, Jyväskylä/ Närpes, 2017. 08. 28–30. [pdf]

Horváth Laura: Past progressive and past habitual evidential forms in Udmurt. SOUL 2017 Conference on the Syntacs Of Uralic Languages, RIL-HAS, Budapest, PPKE, 2017. 6. 27–28.  (poszterelőadás) [pdf]

Horváth Laura: Inserted Russian infinitives and verbal switches in Udmurt/Russian bilingual utterances. Contact-driven Multilingual Practices, Helsinki, 2017. 6. 1–2.

Horváth Laura: „Verekedisre is fakattak és rupesit henen cansans campaileman”: az inchoativitás kifejezésmódjai a finnben és a magyarban. Magyar–balti finn nyelvi és kulturális összevetések / Kaukovertailuja / Kaugvõrdlusi 2017, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2017. 5. 26–27. [pdf]

Csepregi Márta: Грамматика песенного фолькора сургутских ханты. VI. Бахликовские чтения, Szurgut, 2016. 11. 1–2. [pdf]

Salánki Zsuzsa: Языковая ситуация приижских удмуртов в зеркале разговорной речи. XVI Международный симпозиум «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками», Sziktivkar, 2016. 10. 27–28.

Jefremova, Tatjana: Language shift and change in ethnic identity among urban Maris. Complexity and Multimodality. 1st International Conference on Sociolinguistics, Budapest, ELTE, 2016. 9. 1–3. [pdf]

Horváth Laura: Aspectual role: the case of Russian Infinitive + Udmurt karyny/kariśkyny. Complexity and Multimodality. 1st International Conference on Sociolinguistics, Budapest, ELTE, 2016. 9. 1–3. [pdf]

Salánki Zsuzsa: Udmurt-Russian bilingualism in a suburb area: The changing practice in the use of minority and majority languages Complexity and Multimodality. 1st International Conference on Sociolinguistics, Budapest, ELTE, 2016. 9. 1–3.

Németh Szilvia: A topikfolytonosság kifejezésének eszközei az északi manysiban. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2016. 5. 24.  [pdf]

Csepregi Márta: Subordination in Surgut Khanty. Uralic Syntax Days Budapest, 2016. 5. 19–21. (társelőadó: Gugán Katalin) [pdf]

Horváth Laura: Perifrastisten rakenteiden ja t(V)-johtimen käytöstä venäjän infinitiivien kаnssa udmurtin kielessä. Х Международного симпозиума «Языковые контакты народов Поволжья: актуальные проблемы нормативной и исторической фонетики, лексикологии и стилистики», Izsevszk, 2016. 5. 17–19. [pdf]

Salánki Zsuzsa: Некоторые особенности удмуртского разговорного языка: результат неправильного использования языка или свидетельство изменения языка?  X Международный симпозиум / Языковые контакты народов Поволжья, Izsevszk, 2016. 5. 17–19.

Horváth Laura: On the functions of the Udmurt frequentative suffix. Uralic languages: synchrony and diachrony, Szentpétervár, 2015. 10. 15–17. [pdf]

Horváth Laura: Aspect and code-switching in Udmurt. XII International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU XII), Oulu, 2015. 8. 17–21.

Németh Szilvia: Subordering structures in Mansi conversations. XII International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU XII) Oulu, Finnország, 2015. aug.17–21. [pdf]

Salánki Zsuzsa: Grammatical variation in spoken Udmurt. XII International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU XII), Oulu, 2015. 8. 17–21.

Csepregi Márta: Marking the agent on non-finite verb forms in Surgut Khanty. XII International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU XII), Oulu, 2015. 8. 17–21. [pdf]

Horváth Laura: Habitualitás kifejezése az udmurt nyelvjárásokban. Nyelvelmélet és dialektológia, PPKE, Budapest, 2014. 11. 18–19. [pdf]

Salánki Zsuzsa: Udmurt gyermeknyelv: hallhatunk még ilyet? Nyelvelsajátítás és nyelvi veszélyeztetettség a sztenderd tükrében. 18. Élőnyelvi Konferencia, Nyitra, 2014. 9. 18–20. (társelőadó: Aleksander Jegorov)

Horváth Laura: Habituality in Udmurt. Langnet Summer School, Turku, 2014. 8. 18–22 (poszterelőadás) [pdf]

Horváth Laura: Habituality in Udmurt. 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality (Chronos 11), Pisa, 2014. 6. 16–18 [pdf]

Horváth Laura: “Ӟучомем. И мар?” Attitűdök és határozói igeneves szerkezetek udmurt blogokban. 7th Budapest Uralic Workshop (BUW7), Budapest, 2014. 2. 3–5 [pdf]

Csepregi Márta: A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben/Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities/Monikieliset käytänteet suomalais-ugrilaisissa kieliyhteisöissä. Finnugor Szeminárium, Budapest, 2014. 1. 4–35 [pdf]

 

Tudományos ismeretterjesztő előadások


Horváth Laura: Tatárföldi udmurtok: gyűjtőúton Urustamakban. Rokon népek napja, ELTE Finnugor Tanszék, 2017. 10. 12. [pdf]

Horváth Laura: Kutatóúton Udmurtiában és Tatárföldön. Udmurtia és Mariföld a Széna téren, Széna Téri Általános Iskola, Székesfehérvár, 2016. 11. 10.

Horváth Laura: Gyűjtőúton Udmurtiában és Tatársztánban. Rokon népek napja, Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest, 2016. 10. 20.

Horváth Laura: Nyelvészeti terepmunka a Volga-Káma vidékén: Udmurtia. Gizella-napok, Finnugor Udvar, Veszprém, 2016. 5. 7. [pdf]