ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Suomi 100 ― Finn‒magyar műfordító pályázat

nyomtatható változat

A Magyar‒Finn Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszéke a FinnAgorával együttműködésben műfordítói pályázatot hirdet kezdő műfordítóknak a finn függetlenség kikiáltásának 100. évfordulója (2017. december 6.) tiszteletére. A pályázat célja, hogy egy új fordító nemzedék léphessen színre, így a finn irodalom magyarra fordítása a jövőben is biztosítva legyen, és az eddigi hagyományt folytatva újabb művekkel ismerkedhessenek meg a magyar olvasók.

A pályázaton részt vehet bárki, akinek még nem jelent meg magyar nyelven önálló fordításkötete finn irodalomból. A beérkező pályamunkákat bíráló zsűri tagjai: Jávorszky Béla zsűrielnök, Polgár Anikó műfordító, Pusztai-Varga Ildikó műfordító, Karádi Éva szerkesztő, a budapesti Elsőkönyvesek Nemzetközi Fesztiváljának szervezője, Kirsi Rantala, a budapesti finn nagykövetség korábbi kulturális titkára, sajtótitkára, az ELTE Finnugor Tanszékének volt tanára.

Az érdeklődőket kérjük, részvételi szándékukat a suomi100muforditas@gmail.com e-mail címre írt üzenetben jelezzék, ezt követően postafordultával elektronikus formában megküldjük számukra a pályázati anyagot.

 

A pályázat két kategóriában zajlik: prózafordítás és versfordítás. A pályázóktól 3 fordítást várunk:

― mindenkinek kötelező egy előre megadott, nem-szépirodalmi szöveg fordítása

― mindenkinek kötelező az előre megadott lírai vagy prózai művek lefordítása

― mindenki szabadon választ egyet az előre kijelölt próza- vagy verscsomagokból.

Ugyanaz a fordító mindkét kategóriában is indulhat.

A pályaművek beküldésének határideje (a suomi100muforditas@gmail.com e-mail címre): 2017. július 6., Eino Leino, a vers és a nyár napja.

 

Ünnepélyes, nyilvános eredményhirdetés: 2017. október 10., Aleksis Kivi napja.

A legjobb fordításokat szándékunkban áll közzétenni.

 

Budapesten, a Kalevala és a finn kultúra napján, 2017. február 28.

  

a Magyar‒Finn Társaság részéről
dr. Szíj Enikő
ny. egyetemi docens
a Magyar‒Finn Társaság elnöke

 

az ELTE Finnugor Tanszéke részéről
dr. Bába Laura egyetemi tanársegéd
Kubínyi Kata egy. adjunktus
dr. Simon Valéria egy. adjunktus
Outi Tánczos finn lektor