ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Gyakornoki pályázat

nyomtatható változat

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2016/2017. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 2 BA-s félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára az Intézet bármely tanszékére (Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék; Mai Magyar Nyelvi Tanszék; Fonetikai Tanszék; Finnugor Tanszék; Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék; Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék), az alábbi feltételekkel:

Amit kínálunk:
– a gyakornokok bekapcsolódnak a tanszék tudományos, közösségi, oktatói tevékenységébe,
– lehetőséget kapnak kutatócsoportjaink munkájában és a tanszéki diákműhelyekben való részvételre,
– mentort választhatnak a tanszék munkatársai közül,
– kérésre írásos igazolást adunk a végzett munkáról,
– kérésre a végzett munka alapján ajánlást adunk ösztöndíjakhoz, álláspályázatokhoz.

Amit kérünk:
– aktív részvételt a tanszék közösségi, szakmai életében,
– a tanszék, illetve az intézet által rendezett tudományos konferenciák, szakmai programok szervezésének segítését, ezeken való részvételt,
– a választott kutatási téma eredményeinek rövid bemutatását a tanév végén.

A gyakornoki megbízás nem jár díjazással.

A gyakornoki pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Szakmai önéletrajzot
elérhetőségi adatokat: telefonszám, cím, ímélcím.
az eddigi egyetemi pályafutásról szóló rövid beszámolót (szakok, félévek száma, eredmények).
2. Motivációs levelet
rövid beszámolót a pályázó speciális nyelvészeti érdeklődéséről, a jövőbeni – akár a tanszék kutatási témáihoz kapcsolódó – tervéről,
a mentorként választott tanszéki oktató megnevezését.
3. A Neptunból kinyomtatott kimutatást az elvégzett tanegységekről, szerzett jegyekről.
4. Ajánlást a tanszék valamelyik oktatójától vagy a mentorként felkért tanszéki kollégától.

A befogadásról az érintett tanszék vezetője dönt, a megbízólevelet az intézetigazgató állítja ki.

A gyakornoki pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 25.

A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet titkárságán kérjük leadni.

Budapest, 2016. szeptember 7.

Dr. Juhász Dezső
intézetigazgató egyetemi tanár s. k.