ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Őstörténetről, nyelvrokonságról – másképpen

nyomtatható változat

„Őstörténetről, nyelvrokonságról – másképpen” címmel az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhelye és Diákműhelye a tavaszi félévben tudományos előadássorozatot szervez.

A magyar nyelv előtörténetére és a magyarság korai történetére vonatkozó ismereteinket számos kutató (a hagyományosan közvetített ismeretekhez képest) árnyaltabban látja, illetve újszerű módon közelíti meg. Az előadássorozat célja, hogy tájékoztasson e tudományterületek újabb eredményeiről, valamint az eltérő megközelítésmódok tudományos lehetőségeiről. Világos módszertani fogódzót kíván továbbá nyújtani arra vonatkozóan, hogy meddig tekinthető a kanonizálttól eltérő gondolkodás a tudományos diskurzus részének, és hol kezdődik a tudománytalan dilettantizmus.

Az előadásokra szerdán délutánonként kerül sor. Az előadások helye: ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A. III. emelet 336.

 

Március 18.     N. Fodor János                       „Alternatív” módszerek a nyelvrokonításban

Március 25.     Csepregi Márta                       Nyelvek és nyelvjárások az Uráli nyelvcsaládban

Április 8.         Pusztay János                         Lingua ex machina – avagy nyelvcsaládok születése

Április 22.       Türk Attila                             A korai magyar történelem régészeti kutatásának újabb eredményei

Április 29.       Vásáry István                         Török–magyar nyelvi és etnikai kapcsolatok a honfoglalás előtt és után    

Május 6.          Szeverényi Sándor                 Finnugor nyelvészet ma

Május 13.        Klima László                          Magna Hungaria mint a magyar-török nyelvi és kulturális kapcsolatok lehetséges színtere

Május 20.        Szentgyörgyi Rudolf             Finnugor nyelvrokonságunk tanításának módszertani buktatói

Május 27.        Pomozi Péter                          Folklórnyelvi archaizmusok – Nyelvtörténet és a nyelvtipológia határain