ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

KUBÍNYI KATA A FINN FEHÉR RÓZSA LOVAGREND TAGJA

nyomtatható változat

Sauli Niinistö finn köztársasági elnök, a finn lovagrendek nagymestere, a Finn Fehér Rózsa Lovagrend érdemrendjével tüntette ki tanszékünk oktatóját, Kubínyi Katát a finn nyelv és kultúra magyarországi megismertetésében végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért. A lovagkeresztet Pasi Tuominen nagykövet nyújtotta át december 9-én, a Finn Fehér Rózsa és a Finn Oroszlán Lovagrend magyarországi kitüntetettjei számára adott díszvacsorán.

Laudációjában Pasi Tuominen méltatta Kubínyi Kata oktatói elhivatottságát, a hallgatók és kollégák számára példamutatóan széles látókörű tudományos tájékozottságát, közismert precizitását a kurzusait kísérő segédanyagok összeállításában. Kitért továbbá műfordítói munkásságára és tudományszervező tevékenységére, megemlítve a legutóbbi időszakból a Grammatika és Kontextus I., III. konferenciákat, a Bereczki Gábor emlékkonferenciát, valamint a finn professzorátus fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett konferenciánkat, melyek előkészítésében és lebonyolításában – előadóként is – elvitathatatlan érdemeket szerzett. Erasmus-koordinátorként tíz éven át fáradhatatlan szervezője volt tanszékünk és finn partneregyetemeink között a hallgató- és oktatócserének.

A lovagkereszt átadását követő finn nyelvű beszédében Kubínyi Kata – a rá oly jellemző szerénységgel – kételyeinek adott hangot, vajon érdemes-e a kitüntetésre, vajon sikerült-e közvetítenie az elmúlt évtizedekben a szorosan vett tananyagon kívül azt a szabad, demokratikus szellemiséget, friss gondolkodásmódot, mely első finnországi látogatása során, még a vasfüggöny mögül érkezve, 36 esztendővel ezelőtt ámulatba ejtette. Aki Kubínyi Katát kollégaként itthon, Finnországban vagy másutt a világban ismeri, akinek tanítványként volt alkalma megtapasztalni oktatói kvalitásait, a kétkedő kérdésre biztosan azt válaszolja: igen, a Fehér Rózsa Lovagrend jó helyre került!

Szeretettel gratulálunk kollégánknak!