ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Nikolett F. Gulyás - Publications

nyomtatható változat

Database

2015

Havas, Ferenc & Csepregi, Márta & F. Gulyás, Nikolett & Németh, Szilvia. Typological Database of the Ugric Languages. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék. utdb.elte.hu

 

Publications in peer-reviewed periodicals and conference proceedings

2015

Duray, Zsuzsa & Georgieva, Ekaterina & F. Gulyás, Nikolett & Koczka, Péter & Mus, Nikolett & Németh, Szilvia. XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus – Beszámoló. [The 11th International Congress for Finno-Ugric Studies: An overview] Nyelvtudományi Közlemények 111: 213–226.

2014

F. Gulyás, Nikolett & Speshilova, Yulia. Impersonals and passives in contemporary Udmurt. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 38: 59–91 [abstract]

2013

A Pl3 igealak nem referenciális használatáról. [On the non-referential usage of 3Pl verbal forms in Finno-Ugric languages] In Drávucz, Fanni & Haindrich, Helga Anna & Horváth, Krisztina & Karácsony,  Fanni (eds.): Félúton 8. A nyolcadik Félúton konferencia (2012) kiadványa211–224. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Towards a classification of impersonal constructions in Komi: a functional-typological approach. In Csepregi, Márta & Kubínyi, Kata & Sivonen, Jari (eds.): Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III31–49. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék. [pdf]

2012

A permi nyelvek személytelen szerkezeteinek disztribúciója az ágens háttérbe szorításának mértéke alapján. [Distribution of Permic impersonals on the basis of agent demotion] In Parapatics, Andrea (ed.): Félúton 7: A 7. Félúton konferencia (2011) kiadványa. 1–19. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.

Kiről beszélünk? – Finn és magyar személytelen szerkezetek funkcionális megközelítésben. [About whom we are talking about: Finnish and Hungarian impersonal constructions from a functional viewpoint] In Hattyár, Helga & Hugyecz, Enikő Henriett & Krepsz, Valéria & Vladár, Zsuzsa (eds.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 147. 165–175. Budapest: Tinta Könyvkiadó. [pdf]

F. Gulyás, Nikolett & Janurik, Boglárka & Mus, Nikolett & Tánczos, Orsolya. The 11th International Congress for Finno-Ugric Studies: Finno-Ugric Peoples and Languages in the 21st Century. Finno-Ugric Languages and Linguistics 1: 1–2. 98–106. [pdf]

 2011

Szórendi kérdések finnugor nyelvekben. [Questions on word order in Finno-Ugric languages] In Gécseg, Zsuzsanna (ed.): LingDok 10. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged: JATE Press, 29–59. [pdf]

A személytelenség kifejezésének módjai – udmurt-magyar kontrasztív elemzés. [Some means of expressing impersonality in Udmurt and Hungarian] In Kiss, Zoltán & Ladányi, Mária & Petykó, Márton (eds.): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 128. 29–38. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

2010

Losing personality – on some impersonal constructions in Finno-Ugric languages. In Csúcs, Sándor & Falk, Nóra & Tóth, Viktória & Zaicz, Gábor (eds.):
Congressus XI Internationalis Fenno-ugristarum. Pars VI. Dissertationes symposiorum ad linguisticam70–78. Piliscsaba: Reguly Társaság. [pdf] 

 

Additional publications

2017

Finnugor zászlók és evidencialitás. [Finno-Ugric flags and evidentiality] FV XXII/2: 33–36.

2014

Mit csinál egy finnugrista?   Kutatók Éjszakája az ELTE-n. [What are the tasks for a Finno-Ugrist? Researchers' Night at ELTE] FV XIX/4: 39.

F. Gulyás, Nikolett & Szilvia, Németh. Terepmunka a mocsárban. [Fieldwork in the bog] FV XIX/4: 22–24.

2013

„A bajnokok örökké élnek.” [”Champions live forever”] FV XVIII/2, 39–41.

2012

F. Gulyás, Nikolett & Ildikó, Nagy. Kultúra szekció. [Culture section] FV XVII/3: 31–32.

2011

Paprika, poszterek, programözön – IFUSCO Budapesten. [Paprika, posters, flood of proogrammes: IFUSCO in Budapest] FV XVI/2: 44–46.

2009

Gulyás, Nikolett & Szilvia, Németh. Beszámoló a XXV. IFUSCO konferenciáról. [Report on the 25th IFUSCO conference] FV XIV/2: 50–52.

2007

Gažano ešjos, paleź, perepeć, eli miksi juuri Udmurtia. [Gažano ešjos, paleź, perepeć: Why Udmurtia?] Alkukoti 9: 42–44. (Translated by Sonja Laitinen)

2006

Bogdán, Zsombor & Gulyás, Nikolett & Horváth, Laura. Beszámoló az udmurtiai nyári egyetemről. [Report on the summer school in Udmurtia] FV XI/4: 44–45.

 

Editing

2011

Absztraktok. IFUSCO Budapest 2011. [Book of abstracts. IFUSCO Budapest 2011] Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék. 160 pp.

 

Translations

2010

 Galina Romanova: Boróka. [Juniper] Magyar Napló XXII/8: 61–62. (Translation from Udmurt language)