ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Gombár Endre: Domokos Péter emlékére

nyomtatható változat

Elment. Eltávozott sorainkból, az élők soraiból Domokos Péter professzor. Pedig megszoktuk, hogy mindig visszajött, visszatért hozzánk. Visszajött Udmurtföldről, visszatért a Finnugor Népek Világkongresszusairól, melyeknek egyik megalapítója, egyik fő szervezője, egyik kiemelkedő szereplője volt. Az udmurtok irodalmát magyarként ő írta meg. Érthető, mennyire szerette őt a nyelvrokon testvérnép értelmisége, nyelvésztársadalma. Kitartását, munkaszeretetét, elhivatottságát talán édesapjától, a csángók híres-neves kutatójától és támogatójától, Domokos Pál Pétertől örökölte. Sokoldalú tudós, színes egyéniségű egyetemi oktató volt. Szentpéterváron, az egykori Leningrádban magyar lektorként tanulta meg az orosz, Budapesten és Helsinkiben a finn nyelvet. Személyes élményem, hogy olykor mintegy titkos nyelvként, vagy egyszerűen gyakorlásképpen finnül beszéltünk egymással. Tehetségesebb tanítványaival külön is foglalkozott, nem törődve értékes idejének fogyasztásával. A kisebb finnugor népek irodalmának oktatása mellett a finnugor nyelvészetbe is bele-belekóstolgatva, tanítványai figyelmét is felhívta érdekes nyelvészeti hasonlításokra. Tucatnyi könyvet, több száz tanulmányt, értékelést és recenziót írt. Könyvei közül különlegesek egykori magyar tudósokról írt miniatürizált monográfiái. A finn irodalom magyar fordításait összefoglaló könyve értékes bibliográfiájával mind a mai napig a finn vagy finnugor szakosok megkerülhetetlen egyetemi forrásmunkájául szolgál. Műfordításokkal, nyersfordításokkal és szerkesztői tevékenységével is nagyban hozzájárult a finnugor népek irodalmának magyarországi népszerűsítéséhez. Az ő tudományszervezői munkája nélkül elképzelhetetlen lett volna az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszéke számos emlékkönyvének és tudományos kiadványainak megszületése. Miután az eredetileg elsősorban finnugor nyelvészettel foglalkozó tanszéken az oktatás jelentősen kibővült a finnugor népek irodalmának, kultúrájának ismertetésével, sőt érintette a magyar őstörténet bizonyos elemeit is, közösen javasolhattam vele, hogy a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék új nevet kapjon, így lett belőle az ELTE Finnugor Tanszéke. Domokos Péter hosszú évtizedek óta meghitt barátom volt, feleségemmel a Domokos házaspárt, Pétert és Marikát sokszor láthattuk vendégül budai, majd később csobánkai otthonunkban. Pétert tudósként precíznek és megbízhatónak, emberként szeretetreméltóan szenvedélyesnek ismerték és ismertük mi is. A kis finnugor népek nyelvének, kultúrájának védelmében a megfelelő fórumokon, tanszékvezetőként kollégái, beosztottjai érdekében sosem volt rest kiállni, felszólalni. Munkásságát a finnek a Fehér Rózsa Érdemrenddel, a magyarok számos magas kitüntetéssel jutalmazták. A finnugor tudományok művelőinek és minden barátodnak nevében búcsúzunk tőled Péter. A Jóisten adjon neked örök nyugalmat az általunk megismerhetetlen túlvilági dimenziókban!