ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Jubileumi konferencia

nyomtatható változat

Az ELTE Finnugor Tanszéke a finn vendégtanári státus és a finn szak létesítésének 30. évfordulóján, 2013. május 7–8-án jubileumi konferenciát szervez, melyre szeretettel vár minden érdeklődőt. A konferencián a tanszék korábbi vendégtanárai, lektorai, jelenlegi munkatársai és vendégei tartanak előadásokat a finn nyelv és kultúra témaköréből. A konferencia finn nyelvű, részletes programja az alábbiakban olvasható:

Budapestin Eötvös Loránd -yliopiston suomen kielen ja kulttuurin vierailevan professuurin 30-vuotisjuhlaseminaari
7.–8. toukokuuta 2013

ELTE, Múzeum körút 4, 1088 Budapest

Ohjelma/Program

tiistai/kedd 7.5. (rakennus A, sali BTK Kari Tanácsterem) 

12.45–13.00 Juhlaseminaarin avaus, Jari Sivonen

13.00–13.30 Matti Vainio: „Eläköön tämä onneton maa!” Jean Sibelius ja politiikka

13.30–14.00 Juha Leskinen: Lapsi, nuori, keski-ikäinen, vanhus: Minkä ikäisinä heitä pidetään?

14.00–14.30 Petri Lauerma: Rudimenta, suomen kielen oppikirja 1600-luvulta

14.30–15.00 Kahvi

15.00–15.30 Minna Suni: Työtä Suomessa – suomea työssä. Unkarilaiset terveydenhoitoalan ammattilaiset kielenoppijoina

15.30–16.00 Vesa Jarva: Suomalaiset opiskelijat yhteisen kielihistoriamme hetteikössä

16.00–16.30 Paikalliset muistelemassa

 

keskiviikko/szerda 8.5. (Rakennus A, sali 047)

10.00–10.30 Outi Karanko: Kalevala kohtalona. Näkökulmia Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemiseen Unkarissa

10.30–11.00 Marja Seilonen: Henkilöitä teksteissä

11.00–11.30 Terhi Peltola: Uusien vieraskielisten äänteiden omaksuminen osana kielenoppimista

11.30–12.00 Susanna Virtanen: Practical Finnish at Work – mitä opettaja oppi pilotista?

12.00–13.00 Lounastauko

13.00–13.30 Nikolett Gulyás: Kadonneita subjekteja – persoonattomuuden koodaustapoja suomalais-ugrilaisissa kielissä

13.30–14.00 Kata Kubínyi: Possessiivisuffiksin monet kasvot suomessa

14.00–14.30 Valéria Simon: Mitä Bologna on tuonut – mitä vienyt?

14.30–15.00 Kahvi

15.00–15.30 Marjut Vehkanen: Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjojen sisältöjen aihepiireistä (vuosina 1866–1953)

15.30–16.00 Jyrki Nummi: Kansalliskirjailijan monta elämää. Aleksis Kiven metabiografia

16.00 Juhlaseminaarin päätössanat, Márta Csepregi