ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Seppo Kittilä novemberi előadássorozata

nyomtatható változat

!Letölthető segédanyag!

Seppo Kittilä, a helsinki egyetem általános nyelvészeti tanszékének docense 2012. november 19–20-án finn nyelvű előadássorozatot tart tanszékünkön a 030-as teremben, a következő témákról:

2012. november 19., hétfő, 12.00–13.30: Argumentumszerkezet: tranzitív és ditranzitív mondatok.

2012. november 20., kedd, 12.00–13.30: Argumentumszám-csökkentő változások az argumentumszerkezetben.

2012. november 20., kedd, 14.30–16.00: Argumentumszám-növelő változások az argumentumszerkezetben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.