ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Lív nyelvi kurzus a Finnugor Tanszéken

nyomtatható változat

Október első hetében háromnapos tömbösített lív kurzust tartott tanszékünkön Miina Norvik, a Tartui Egyetem doktorandusz hallgatója. AZ ELTE Finnugor Tanszékén ez volt a második lív nyelvi kurzus. A főleg mesterszakos és doktorandusz hallgatók számára meghirdetett órákon részt vevők megismerkedhettek a ma már lényegében kihaltnak tekinthető lív nyelvvel. A kurzus különlegessége, hogy e nyelvet a világon nagyon kevés helyen oktatják, valamint kevés azoknak a száma, akik (nem anyanyelvükként) beszélik a lív nyelvet. Az órák jó hangulatban teltek, némely teremben az érdeklődők száma miatt alig jutott hely mindenkinek. A hasznos lív kifejezések, kisebb szövegek mellett a lív nyelvnek a finnhez, észthez és magyarhoz való viszonya is hangsúlyt kapott. A kurzus végére könyvtárunk egy lív szótárral is gazdagodott.

Reméljük, a jövőben is lehetőség nyílik efféle cserekapcsolatokra. Ezúton is köszönjük szépen Miina Norvik munkáját!

(Antal Gergely)