ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Gyakornoki pályázat

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2011/2012. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 4 – indokolt esetben 2 – BA-s félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékre, a Mai Magyar Nyelvi Tanszékre, a Fonetikai Tanszékre, a Finnugor Tanszékre, az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre, valamint a Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékre, az alábbi feltételekkel:

Amit kínálunk:

Kutatók éjszakája a Finnugor Tanszéken!

 

 

 

Részletes program

Térképkiállítás (megnyitó: 17:45–18:00 – Bereczki András, alagsori és földszinti folyosó):

  • Térképek, melyek mind finnugor népekhez kapcsolódnak

♦♦♦   ♦♦♦

Infopont és könyvvásár (18:00-23:00, fszt-i folyosó):

A Lív nyelv és Kultúra Éve

2011-ben számos lív tárgyú tudományos és művészeti programot rendeznek, és több nagyszabású kiadvány megjelenése várható. (A részleteket lásd a livones.lv portálon.) Az ELTE Finnugor Tanszékén a Balti finn nyelvek című MA-kurzus észt és finn szakos hallgatói magyarra fordítottak néhány lív szöveget. A szövegek honlapunkon is olvashatók: http://finnugor.elte.hu/?q=livszov

Új anyag a honlapon

Tananyag / Finnugor népek és nyelvek / Finnugor és szamojéd (uráli) népek és nyelvek / Varga Kinga Anikó: A finnugor népek politikai helyzete

Bereczki András észt kitüntetése

Az észt államnak és a Külügyminisztériumnak nyújtott szolgálataiért Urmas Paet észt külügyminiszter a Külügyminisztérium érdemjelével tüntette ki Bereczki Andrást, tanszékünk adjunktusát, az Észt Köztársaság tiszteletbeli főkonzulját. Urmas Paet a kitüntetést Észtország tiszteletbeli konzuljainak VI. konferenciáján, a Tallinn közelében lévő maardui kastélyban adta át, május 27-én.

Simon Valéria a Finn Oroszlánrend lovagja

Tarja Halonen finn  köztársasági elnök a Finn Oroszlánrend érdemjelével tüntette ki Dr. Simon Valériát, tanszékünk adjunktusát, a finn nyelv oktatásában végzett sikeres munkájáért, valamint értékes fáradozásáért a finn kultúra, elsősorban a finn zene magyarországi népszerűsítése terén.