ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Niina Aasmäe előadása

Niina Aasmäe, a Tartui Egyetem Uráli Nyelvek Tanszékének tudományos munkatársa szeptember 29-én, csütörtökön 15.30-tól a fszt. 29-ben előadást tart

            The Erzya- and Moksha-languages: empirical data of stress and vowel quantity

címmel. Az előadás angol nyelvű lesz, de utána oroszul és észtül is hozzá lehet szólni.

Gyakornoki pályázat

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a 2011/2012. tanévre gyakornoki pályázatot hirdet a legalább 4 – indokolt esetben 2 – BA-s félévet eredményesen elvégzett, a nyelvészet iránt érdeklődő hallgatók számára a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékre, a Mai Magyar Nyelvi Tanszékre, a Fonetikai Tanszékre, a Finnugor Tanszékre, az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékre, valamint a Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékre, az alábbi feltételekkel:

Amit kínálunk:

Kutatók éjszakája a Finnugor Tanszéken!

 

 

 

Részletes program

Térképkiállítás (megnyitó: 17:45–18:00 – Bereczki András, alagsori és földszinti folyosó):

  • Térképek, melyek mind finnugor népekhez kapcsolódnak

♦♦♦   ♦♦♦

Infopont és könyvvásár (18:00-23:00, fszt-i folyosó):

A Lív nyelv és Kultúra Éve

2011-ben számos lív tárgyú tudományos és művészeti programot rendeznek, és több nagyszabású kiadvány megjelenése várható. (A részleteket lásd a livones.lv portálon.) Az ELTE Finnugor Tanszékén a Balti finn nyelvek című MA-kurzus észt és finn szakos hallgatói magyarra fordítottak néhány lív szöveget. A szövegek honlapunkon is olvashatók: http://finnugor.elte.hu/?q=livszov

Új anyag a honlapon

Tananyag / Finnugor népek és nyelvek / Finnugor és szamojéd (uráli) népek és nyelvek / Varga Kinga Anikó: A finnugor népek politikai helyzete

Bereczki András észt kitüntetése

Az észt államnak és a Külügyminisztériumnak nyújtott szolgálataiért Urmas Paet észt külügyminiszter a Külügyminisztérium érdemjelével tüntette ki Bereczki Andrást, tanszékünk adjunktusát, az Észt Köztársaság tiszteletbeli főkonzulját. Urmas Paet a kitüntetést Észtország tiszteletbeli konzuljainak VI. konferenciáján, a Tallinn közelében lévő maardui kastélyban adta át, május 27-én.

Simon Valéria a Finn Oroszlánrend lovagja

Tarja Halonen finn  köztársasági elnök a Finn Oroszlánrend érdemjelével tüntette ki Dr. Simon Valériát, tanszékünk adjunktusát, a finn nyelv oktatásában végzett sikeres munkájáért, valamint értékes fáradozásáért a finn kultúra, elsősorban a finn zene magyarországi népszerűsítése terén.

Történeti uralisztika és ruszisztika az Urálban és Budapesten

Május 6-án,  a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központban (főépület, II. emelet/237.) megrendezésre kerülő nemzetközi szeminárium programja:

Első szekció: 10: 00–12:30

A szeminárium megnyitása

Előadások: