ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Tuomas Huumo professzor (Turku) vendégelőadásai az Erasmus-program keretében

Tuomas Huumo professzor (Turku), a jelenlegi finnországi nyelvtudomány egyik vezéralakja, az Erasmus-program keretében 2012. május 8-án előadássorozatot tart tanszékünkön

Grammit suomen kieliopissa [A grammok a finn nyelvtanban]

címmel.

Kollokvium a kognitív nyelvészei tipológia finnugrisztikai perspektíváiról

Tanszékünk finn vendégprofesszorának, Jari Sivonnennek a szervezésében 2012. május 9–10-én tanszékünkön kognitív nyelvészeti kollokviumot tartunk 

A kognitív nyelvészeti tipológia és perspektívái a finnugrisztikában címmel. A kollokviumra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Program

május 9., szerda:

11.00–11.15 A kollokvium megnyitása, Jari Sivonen

11.15–12.00 Keynote talk, Tuomas Huumo: Paths, construal, and scanning

12.00–13.30 Ebédszünet

Fordítói szeminárium a tanszéken

Az ELTE Finnugor Tanszéke 2012. április 19-én a finnországi irodalom magyar fordítói számára szervezett szemináriumnak adott otthont. A rendezvényt Leena Pasanen, a Finnagora (Finn kulturális, tudományos és gazdasági központ) igazgatója nyitotta meg. A finn irodalom- és könyvterjesztés aktualitásairól, a fordítói munka magyar és finn aspektusairól Maria Antas, a FILI (Finnish Literature Exchange) projektkoordinátora tartott előadást. A programon a hivatásos fordítókon kívül az egyetemen tanuló fordítójelöltek is részt vettek.

Pályázati felhívás az IFUSCO-n való részvétel támogatására

Az elmúlt évek gyakorlatához híven a Reguly Társaság idén is támogatja anyagilag az IFUSCO-n előadást is vállaló diákok utazását. A támogatásra a diákok saját tanszékükön adhatnak be pályázatot. A beérkező pályázatokat az adott tanszék rangsorolja, és az eredményt továbbítja a Reguly Társaság felé. A Reguly Társaság választmányi ülésen dönt a támogatásokról, és írásban értesíti a kedvezményezetteket.

A tanszéki kérelmek beadásának határideje: 2012. április 30.

Tamás Ildikó

A Reguly Társaság elnöke

Búcsú Bereczki Gábortól

2012. április 4-én, életének 85. évében váratlanul elhunyt Bereczki Gábor nyelvész, műfordító, a Finnugor Tanszék professor emeritusa, sokunk szeretett tanára, kollégája.

Larisa Shirobokova védése

Shirobokova Larisa

„AZ UDMURT-OROSZ KÉTNYELVŰSÉG

(UDMURT KÖZTÁRSASÁG, SARKAN JÁRÁS, MUVYR KÖZSÉG)”

című doktori disszertációjának nyilvános védése 2012. április 18-án, szerdán 10-kor lesz az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar D épületének Alagsori Tanácstermében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D.).

A bírálóbizottság elnöke: Dr. Havas Ferenc CSc.

A disszertáció opponensei: Dr. Csúcs Sándor DSc., Dr. Salánki Zsuzsanna PhD

Bereczki Gábor 1928. március 24. – 2012. április 4.

2012. április 4-én elhunyt tanszékünk egykori vezetője, Bereczki Gábor professor emeritus. 84 éves volt.

Bibliográfia és Honti László írása Bereczki Gáborról (a 80. születésnapjára készült ünnepi kötetből).

Bereczki Gábor beszél pályája kezdetéről és cseremisz gyűjtőútjairól 2006. április 5-én a tanszéken.

Áprilisi és májusi vendégelőadások a tanszéken

Áprilisban és májusban több vendégelőadó (Jüri Talvet - Tartu Ülikool; Leena Pasanen - Finnagora; Kimmo Katajala és Riikka Myllys - Itä-Suomen yliopisto) is érkezik tanszékünkre. Előadásaikra minden érdeklődőt szeretettel várunk!