ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finn fonológiai és morfológiai előadássorozat

 Santeri Palviainen (Oulu) márciusban 12 órás előadássorozatot tart Suomen fonologian ja morfologian teemoja címmel a következő időpontokban:

márc. 5. 12.00–12.45, 14.00–15.30

márc. 7. 12.00–13.30, 14.00–14.45, 15.00–16.30

márc. 12. 10.00–11.30, 14.00–15.30

ERASMUS-tájékoztató

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsága szervezte ERASMUS 7 programsorozat bölcsészkari állomása február 13-án, szerdán 16 órai kezdettel lesz a Múzeum körút 4/A fszt. 047-es előadójában. Az eseményen az ösztöndíj iránt érdeklődők tájékoztatást kaphatnak magáról a programról, emellett korábbi ösztöndíjasok is beszámolnak tapasztalataikról.

A 2013/2014 tanévre szóló Erasmus hallgatói mobilitás egyetemi pályázati kiírása már elérhető az ELTE honlapjának Erasmus / Hallgatói Mobilitás aloldalán:

http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob

Kiállításmegnyitó

2013. január 25-én, du. 17 órakor észt tárgyú kiállítások megnyitója lesz a Néprajzi Múzeumban (http://www.neprajz.hu/programok.php?menu=4&program_id=513):
Saaremaa, Muhumaa és Hiiumaa
Az észt szigetvilág néprajzi képe száz évvel ezelőtt - Bán Aladár gyűjteménye
Lennart Meri filmes vándorútjai (1969-1988)
A Magyarországi Észt Intézet kiállítása
Lennart Meri's film expeditions 1969-1988
http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu=3&kiallitas_id=120
Saaremaa, Muhumaa and Hiiumaa

Seppo Kittilä novemberi előadássorozata

!Letölthető segédanyag!

Seppo Kittilä, a helsinki egyetem általános nyelvészeti tanszékének docense 2012. november 19–20-án finn nyelvű előadássorozatot tart tanszékünkön a 030-as teremben, a következő témákról:

2012. november 19., hétfő, 12.00–13.30: Argumentumszerkezet: tranzitív és ditranzitív mondatok.

Lív nyelvi kurzus a Finnugor Tanszéken

Október első hetében háromnapos tömbösített lív kurzust tartott tanszékünkön Miina Norvik, a Tartui Egyetem doktorandusz hallgatója. AZ ELTE Finnugor Tanszékén ez volt a második lív nyelvi kurzus. A főleg mesterszakos és doktorandusz hallgatók számára meghirdetett órákon részt vevők megismerkedhettek a ma már lényegében kihaltnak tekinthető lív nyelvvel. A kurzus különlegessége, hogy e nyelvet a világon nagyon kevés helyen oktatják, valamint kevés azoknak a száma, akik (nem anyanyelvükként) beszélik a lív nyelvet.

Kutatók Éjszakája szeptember 28-án, pénteken

 A 17:00–18:00 óra között zajló programunk helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum körút 4. „A” épület

A 18 órakor (és utána) kezdődő programjaink helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum körút 4. „ i” épület 

 

CSEPREGI MÁRTA ELŐADÁSA A KALEVALA BARÁTI KÖRBEN

A Kalevala Baráti Körben szeptember 20-án, csütörtökön 18 órakor tanszékvezetőnk, dr. Csepregi Márta tart előadást a siófoki VI. Finnugor Világkongresszus kapcsán, fénykép- és hanganyaggal betekintést nyújtva a finnugor népek világába. Az est a szokott helyszínen, a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében lesz (Bp. V., Sütő utca 1.) A KBK minden érdeklődőt szeretettel vár!

Új OTKA-kutatás a Finnugor Tanszéken!

Az Országos Tudományos Kutatási Alap 2012. július 4-én hozott döntésével támogatásra fogadta el "Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa" című pályázatunkat. Ebben a kutatási típusban 2012-ben az egész országban mindössze négy új tervezet nyerte el az OTKA támogatását, ezek egyike volt a mi pályázatunk. A projekt hároméves kutatási programot irányoz elő tanszékünkön, 2012 októberétől kezdődően; a támogatás teljes összege 17 922 000 Ft.