ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

„Sámánok Szibériában régen és ma” – Kerezsi Ágnes néprajzkutató előadássorozata a Néprajzi Múzeumban

„Sámánok Szibériában régen és ma”

Mindenkit szeretettel vár Kerezsi Ágnes néprajzkutató 6 előadásból álló ismeretterjesztő sorozata március közepétől szerda esténként a Néprajzi Múzeumban.

 

1. előadás 2015. március 11. 18. óra

Mi a sámánizmus?

Az előadás azt a kérdést járja körül, hogy mit nevezünk sámánizmusnak, mi tartozik a sámánizmus fogalomkörébe. A sámánizmus, mint bármely más vallási jelenség, különböző korokban született vallási jelenségeket ötvöz magába. Többek között azért élhette túl a térítők és a kommunisták által végbevitt üldöztetést, mert mint hit- vagy hiedelemrendszer nyitott maradt a változásokra. Befogadta azokat, dogmái alig voltak, alkalmazkodási készsége viszont annál nagyobb. Beszélünk az animizmuson alapuló ősi hiedelemrendszerről, ami a sámánhit alapja, az extázistechnikáról, a sámánok csoportosításának változatairól, a sámánná válás folyamatáról, és a sámánok személyiségjegyeiről.

 

ERASMUS-ÖSZTÖNDÍJAK A 2015/2016-OS TANÉVRE (ŐSZI VAGY TAVASZI FÉLÉV)

A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban, emellett a megpályázható helyekkel kapcsolatos információk elérhetők a NEPTUN Erasmus-felületén, valamint a pályázati feltételekkel kapcsolatos központi (ELTE) információk és egyes csatolandó dokumentumok sablonjai a  http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob

27. Finnugor Szeminárium az ELTE Finnugor Tanszékén

Ebben az évben tanszékünk ad helyet az évente megrendezésre kerülő Finnugor Szemináriumnak.

A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen a Magyarországon és az egész világon működő finnugor tanszékek számára találkozásra, közös eszmecserére, az év eredményeinek bemutatására, a finnugorsággal, kutatással, fejlődéssel kapcsolatos kérdések formális és informális megbeszélésére. Az első napot a résztvevők egy közös, kellemes hangulatú vacsorával zárják a Borlabor étteremben.

Az idei szeminárium kiemelt témái:

  • kutatásetika és a hozzá kapcsolódó módszertan: meddig mehet el az adatközlő és a kutató?
  • szemelvények a beadásra váró, vagy nemrég beadott doktori disszertációkból
  • az új felsőoktatási törvény, és egyéb változások, események megbeszélése

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

A részletes programért kattintson a "Tovább" gombra.

KUBÍNYI KATA A FINN FEHÉR RÓZSA LOVAGREND TAGJA

Sauli Niinistö finn köztársasági elnök, a finn lovagrendek nagymestere, a Finn Fehér Rózsa Lovagrend érdemrendjével tüntette ki tanszékünk oktatóját, Kubínyi Katát a finn nyelv és kultúra magyarországi megismertetésében végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért. A lovagkeresztet Pasi Tuominen nagykövet nyújtotta át december 9-én, a Finn Fehér Rózsa és a Finn Oroszlán Lovagrend magyarországi kitüntetettjei számára adott díszvacsorán.

Arvo Valton észt író látogatása a tanszéken

2014. november 25-én a Magyar–Észt Társaság vendégeként az ELTE Finnugor Tanszékére látogatott Arvo Valton, az azt megelőző napon pedig a Magyar Írószövetség irodalmi estjén találkozhatott vele a magyar olvasóközönség.

A finnországi Számi Parlament küldöttségének látogatása a Finnugor Tanszéken

2014. november 18-án az ELTE Finnugor Tanszékére látogatott a finnországi Számi Parlament (északi számiul Sámediggi, finnül Saamelaiskäräjät) küldöttsége, mely a magyar parlament elnökének meghívására érkezett Magyarországra.

ERASMUS PÓTPÁLYÁZAT A 2015. TAVASZI FÉLÉVRE

A Bölcsészettudományi Kar Erasmus pótpályázatot hirdet hallgatói mobilitás – részképzés kategóriában a 2014/2015. tanév tavaszi félévére az eredeti pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek megfelelően. Részletesebb információk az egyetemi honlapon:

http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob

illetve a Finnugor Tanszék honlapján a tavaszi pályázati kiírásban:

http://finnugor.elte.hu/index.php?q=node/1108

Nyilatkozat a magyar–észt követségbezárások ügyében

Mi, az alulírott, Észtországgal hagyományosan szoros, sokrétű és kiterjedt kapcsolatot tartó intézmények, szervezetek és magánemberek, ez év júliusában megdöbbenéssel értesültünk a magyar kormánynak a tallinni magyar nagykövetség bezárásáról hozott döntéséről, valamint az ezután értelemszerűen bekövetkezett észt válaszlépésről.