ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Erasmus+ hallgatói pótpályázat 2020 tavaszi félévére

A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban, emellett a megpályázható helyekkel kapcsolatos adatok elérhetők a NEPTUN Erasmus-felületén, a részletes pályázati kiírás valamint a pályázatot érintő egyéb fontos információk pedig a https://www.btk.elte.hu/content/erasmus-potpalyazati-felhivas-2019-20.t.4218
és a https://www.elte.hu/erasmus/palyazat honlapokon.

Megpályázható helyek

város

Meghívó: Lettország évszázada / Latvia’s Century

Reguly-konferencia

A Magyar Földrajzi Múzeum tisztelettel meghívja Önt a Reguly 200 című tudományos konferenciára.

IDŐPONT:
2019. szeptember 3–4.
10 órai kezdettel
HELYSZÍN: Magyar Földrajzi Múzeum
2030 Érd, Budai út 4.
PROGRAM:
szeptember 3.
Köszöntőt mond: T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere
A Teleki Sámuel érem átadása
A konferenciát megnyitja: Dr. Klinghammer István, az ELTE Rector Emeritusa, az MTA rendes tagja, miniszterelnöki megbízott, a Corvin-lánc Bizottság elnöke
Dr. Szíj Enikő (egyetemi docens, ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet): Reguly a századközepi magyarországi változások és a korabeli tudományos paradigmaváltás idején
Dr. Kerezsi Ágnes (néprajzkutató, Néprajzi Múzeum): Reguly Antal – a néprajzi gyűjtő
Dr. Sipos Mária (tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet): Egy típusjelenet a Reguly-hősénekekből
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter (múzeumigazgató, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc): A hét lakattal lezárt ládák. Miből is áll a Reguly-hagyaték?
Dr. Nagy Zoltán (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék): Reguly Antal profilja a korabeli nemzetközi tudományos közéletben

Reguly Fesztivál

A zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház fesztivált szervez 2019. július 11-14-e között Reguly Antal születésének 200. évfordulója alkalmából. Részletes program és friss hírek a rendezvény Facebook-oldalán találhatók. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Minorjelentkezés 2019. június 27-ig

MINORJELENTKEZÉS!

Június 27-ig lehet specializációra, illetve minorra jelentkezni a Neptunban.
A Finnugor Tanszéken három specializáció – finn, észt, finnugor – közül választhattok, ezekről olvashattok egy rövid tájékoztatót. Mindhárom képzésünk felvehető specializációként magyar alapszakkal, valamint minorként bármely alapszakról.
FINN MINOR
Képzési idő: 6 félév
Kurzusok: heti 2x1,5 óra finn nyelv (anyanyelvi lektorral is), bevezetés a finn kultúrába, finn irodalom, finn országismeret.
Tanszékünknek Erasmus és egyéb keretszerződése van Finnország hat egyetemével, ezek Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Tampere, Turku és Oulu.
A finn minor elvégezésével kb. B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, amely a belépő szint a mesterképzésen való továbbtanuláshoz. A finn mesterdiploma megszerzése után, lehetőség van tanárképzés, illetve fordító- és tolmácsképzés elvégzésére.
ÉSZT MINOR
Képzési idő: 6 félév
Kurzusok: heti 2x1,5 óra észt nyelv (anyanyelvi lektorral is), észt irodalom, észt tárgyi néprajz, észt országismeret.
Tanszékünknek Erasmus és egyéb keretszerződése van Észtország két egyetemével, ezek Tallinn és Tartu.
Az észt minor elvégzésével szintén kb. B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, amely a belépő szint a mesterképzésen való továbbtanuláshoz.
FINNUGOR MINOR
Képzési idő: 4 félév (Tehát ha másodéven kezditek el a képzést, nem lesztek túlfutók.)
Kurzusok: heti 2x1,5 óra finn vagy észt nyelv, 2 féléven át heti 1x1,5 óra kisebb rokon nyelv, történeti-összehasonlító nyelvészet, veszélyeztetett finnugor nyelvek, uráli népek irodalma és folklórja stb. Választható kisebb rokon nyelvek: mari, udmurt, komi-permják, hanti.
A finnugor minor elvégzésével kb. B1-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni a választott (finn vagy észt) nyelvből.
A finn és észt specializáció hallgatói számára megadott Erasmus lehetőségek a finnugorosok számára is elérhetők. Emellett hallgatóinknak lehetősége van oroszországi nyári egyetemeken való részvételre Udmurtiában és Mariföldrön.
Míg a finn és az észt specializáció kurzusai középpontjában egy-egy nyelv, kultúra, valamint irodalom áll, a finnugor specializáción részletesen foglalkozunk a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertanával, valamint modern nyelvelméletekkel, a képzés pedig egy átfogó képet nyújt az uráli nyelvek rendszeréről és a kisebb finnugor népekről is.

Rauni Magga Lukkari a Bölcsészkaron

2019. április 12-én, pénteken, 17 órakor a kari tanácsteremben (A épület, földszint) a Reguly Társaság közgyűlésének díszvendége lesz Rauni Magga Lukkari északi számi költő, író és műfordító.

A rendezvényen többek közt beszélgetést hallhatunk a vendéggel, és elhangzik néhány műve is a tanszék hallgatóinak előadásában. Utána a Finnugor Tanszéken üdítők és némi harapnivaló mellett folytathatjuk az ismerkedést a számi irodalom egyik leghíresebb képviselőjével.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!