ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Magyar BA

nyomtatható változat

Kötelező finnugrisztikai órák

A Finnugor Tanszék látja el a magyar alapképzés keretében a finnugrisztikai alapismeretek oktatását. Az oktatott témakörök: bevezetés a finnugor népek kultúrájába, történetébe, a finnugor népek mai helyzetének bemutatása, nyelvészeti ismeretek a finnugor nyelvrokonságról, a finnugor alapnyelv jellemző vonásai, a magyar nyelv finnugor elemei.

 

A magyar alapszak finnugrisztikai ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám)

Finnugrisztika (MNY11-233, OT-MAGY-140, II., 30, E/SZ, K/GY*, 4)

K/GY*: A tárgy a hallgató választása szerint felvehető előadás vagy szeminárium formájában. A sikeres kollokvium (teszt- vagy/és szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban) és a megszerzett gyakorlati jegy egyaránt igazolja a tárgy elvégzését. Az előadási formát azoknak ajánljuk, akik vállalják, hogy – órajegyzeteik felhasználásán túl – az előadó által a félév elején kijelölt, jelentős mennyiségű szakirodalom önálló feldolgozásával készülnek fel az igényes kollokviumra. A szemináriumi forma ugyanezt az anyagmennyiséget az egész félévre elosztva, és a tanárral való állandó konzultáció keretében kínálja, kisebb anyagmennyiségekre vonatkozó évközi számonkérésekkel, tesztekkel vagy/és szemináriumi dolgozatok lehetőségével biztosítva a gyakorlati jegy megszerzését még a szorgalmi időszakban.