ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Könyvtár

nyomtatható változat

A könyvtár köteteinek a száma eléri a harmincezer db-ot. Gyűjtőköre: a finnugor (uráli) történeti és leíró nyelvészet, a finnugor (uráli) népek történelme, irodalma, műveltsége, kultúrtörténete, néprajza, őstörténete magyar és az illető uráli népek nyelvén, illetve egyéb nyelveken, valamint a magyar és az általános nyelvészet finnugor (uráli) vonatkozásokat tartalmazó anyaga könyvek és folyóiratok formájában; a legfontosabb külföldön megjelenő fenti tárgykörű munkák; az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges hazai és külföldi kézikönyvek, segédkönyvek; a rokon tudományok összefoglaló jellegű munkái; a finnugor tanszéken megvédett szakdolgozatok és disszertációk. Megkezdte a könyvtár a finnugor tárgyú hang- és mozgóképanyagok, valamint a sajtóban megjelenő dokumentumok gyűjtését.

A könyvtárba térítésmentesen beiratkozhatnak az ELTE hallgatói és munkatársai, a finnugor tanszéken konzultáló külföldi ösztöndíjasok és vendégek, valamint tanszékvezetői engedéllyel más kutatók is. A beiratkozottak számára lehetőség nyílik a helyben olvasásra és korlátozott mértékben a könyvkölcsönzésre. A kézikönyvtár és a szakkönyvtár könyvei, a szótár- és folyóirat-állomány nem kölcsönözhető, illetve csak indokolt, egyedi esetekben. Kikölcsönözhetők viszont a szépirodalmi fordítások többespéldányai. A kölcsönzés időtartama két hét, szükség esetén hosszabbítási lehetőséggel.

A könyvtárban megvásárolhatók a  tanszék és a Numi-Tórem Finnugor Alapítvány közös kiadványai (Budapesti Finnugor Füzetek, Urálisztikai Tanulmányok).

A könyvtár az i épület 012-es számú termében található.

 

Olvasószolgálat (a félévbeosztás függvényében változhat, de általában):

Hétfő: 10−12

Kedd: 13−16

Szerda: 10−12

Csütörtök: 13−16

Péntek: 10−12