ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Kaukovertailuja/Kaugvõrdlusi 2017

nyomtatható változat

Magyarbalti finn nyelvi és kulturális összevetések

Comparative aspects of Hungarian and Finnic: Languages and Cultures

Kaukovertailuja/Kaugvõrdlusi

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Finnugor Tanszék

2017. 05. 26–27.

 

A konferencia célja a magyar nyelv és a balti finn nyelvek, ill. a magyar kultúra és a balti finn kultúrák közti hasonlóságok, különbségek és kapcsolatok minél szélesebb körű vizsgálata és jobb megértése. A konferencia témái az érintkező tudományterületek lehető legszélesebb köréből választhatók (kontrasztív nyelvészet, irodalomtudomány, történettudomány, régészet, néprajz, nyelvtanítás-elmélet, fordításelmélet stb.).

 

A konferencia az alábbi szervezetek közreműködésével jött létre:


Az Észt Köztársaság Nagykövetsége Bécsben

Finn Nagykövetség, Budapest

Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete

Reguly Társaság

Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

Konferenciánk a Suomi 100 jubileumi év programsorozatának része.


 

The aim of the conference is to explore the similarities, differences and connections between Hungarian and Finnic in terms of languages and cultures. The topics can be chosen from the widest range of related fields of study (contrastive linguistics, literary theory, history, archeology, folklore, language teaching theory, translation theory, etc).

 

Our conference was organized with the participation of the following institutes:


Estonian Embassy in Vienna

Embassy of Finland, Budapest

Hungarian National Organization of the World Congress of the Finno-Ugric Peoples

Reguly Society

Eötvös Loránd University

 

The conference is included into the Finland Centenary Program.

 

Proceedings

Program & Abstracts

How to Get There

Contact


Call for Papers:

Magyar

English
Suomi
Eesti