ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Grammatica & Contextus

nyomtatható változat

Grammmatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III.

Kielioppi ja konteksti – uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimiseen III

Grammatika ja kontekst – uued vaatenurgad uurali keelte uurimises III

Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages III

Грамматика и контекст – новые подходы к изучению уральских языков III

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Tanszék

1088 Budapest, Múzeum körút 4/i

Budapest, 2011. április 19–21.

 

 

PROGRAM / OHJELMA / PROGRAMM / PROGRAMME / ПРОГРАММА

 

Kedd / Tiistai / Teisipäiv / Tuesday / Вторник 19. 4. 2011


13.00–15.00    Regisztráció / Ilmoittautuminen / Registreerumine / Registration / Регистрация

15.00–15.15   Megnyitóbeszéd / Symposiumin avajaissanat / Konverentsi avamine / Opening of the Conference / Открытие конференции

prof. Ferenc Havas

Gólyavár

 

Plenáris előadások / Kutsuesitelmät / Plenaarettekanded / Plenary Papers / Пленарные доклады

  • 15.15–16.15    prof. Csaba Pléh (Budapest): Agglutination, word recognition and sentence processing: What do we learn from psycholinguistic experience about typological peculiarities?
  • 16.15–17.15    prof. Tuomas Huumo (Tartu): The language of cognition: from the world to the mind and back

 

Szerda / Keskiviikko / Kolmapäev / Wednesday / Среда 20. 4. 2011

 

Luentosali / Auditoorium / Lecture room / Аудитория

 

–106-os terem

–107-es terem

–109-es terem

 

S 1. Yrjö Lauranto

S 2. Jari Sivonen

S 3. Anne Tamm

9.00–9.30

Virpi MASONEN: Determining what a word is

Jaakko LEINO: Emerging person inflection in the Finnish infinitival system

Elina AHOLA: Expressions of Will in the Mari Language

9.30–10.00

Lea KREININ: Teaching Finno-Ugric languages in the UK – present situation and possible future perspectives

Tiina ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ: Contextual functions of the inessive form of MA-infinitive in Finnish

Anni JÜRINE: Vagueness and polysemy of some Estonian adpositional phrases

10.00–10.30

Tara LOTSTEIN: Thought Processes from Hungarian to English and Back

Seppo KITTILÄ: Remarks on the grammar of caused motion and caused possession in Finnish

Minna NORVIK: Future Time Reference in Baltic Finnic Languages on the Example of Salaca Livonian

10.30–11.00

Kávészünet / Kahvitauko / Kohvipaus / Coffee break / Перерыв

 

S 4. Csepregi Márta

S 5. Havas Ferenc

S 6. Helle Metslang

11.00–11.30

Tatjana EFREMOVA: Nyelvtani interferencia a városi mari–orosz kétnyelvűek nyelvhasználatában

TOLCSVAI NAGY Gábor: Nominals with dative suffix as focal elements in the Hungarian clause

Liina LINDSTRÖM: Existential constructions in spoken Estonian

11.30–12.00

Dmitrij EFREMOV: Az ige vonzatszerkezetének változásai a kontextus hatására az udmurt nyelvben

NÉMETH Szilvia: Az északi manysi főbb, információszerkezetet kódoló stratégiáinak rendszere

Merilin MILJAN: Underspecification and the pragmatics of Finnic grammatical cases

12.00–12.30

SALÁNKI Zsuzsa: A grammatical variable with respect to Finno-Ugric–Russian bilingual language use. The Udmurt Case

Susanna VIRTANEN: Contextual function of noun marking in the direct object marking system in Eastern Mansi

Eva SAAR: Geminatsiooniliigid ja nende mõju isuri keele sõnamuutmissüsteemile

12.30–13.30

Ebéd / Lounas / Lõuna / Lunch / Обед

 

S 7. Kubínyi Kata

S 8. Havas Ferenc

S 9. Jaakko Leino

13.30–14.00

Leonid IVSHIN: О рукописном русско-удмуртском словаре Г. Верещагина

Doris GERLAND: Definitely not possessed: Possessives with non-possessive function

Kersten LEHISMETS: Kala pilaantuu käteen pois: tuplagrammi käsi+ära viron muutosta ilmaisevassa lauseissa

14.00–14.30

Olga IGNATYEVA: Magyar reáliák fordítása udmurtra (A. Uvarov fordításai alapján)

Helle METSLANG – Karl PAJUSALU: Evidentiality in Livonian

Andres KARJUS: Grammaticalization in Estonian and Latvian. From Nouns into Adverbs of Place and Beyond. A Semantic Maps Approach

14.30–15.00

Elena RODIONOVA: Új udmurt neologizmusok а magyarból fordított szépirodalomban

POMOZI Péter: Über die Evidenzialität des Marischen und Urungarischen

Külli HABICHT– Ilona TRAGEL: A story of the Estonian saama ‘get’: from motion verb to modal verb

15.0015.30

Kávészünet / Kahvitauko / Kohvipaus / Coffee break / Перерыв

 

S10. Bába Laura

S11. Jari Sivonen

S12. Seppo Kittilä

15.30–16.00

MOLNÁR BODROGI Enikő: Monikielinen periferii vaston umikkokeskustaa. Kaunokirjalinen monikielisyys Bengt Pohjasen teoksissa

GUTTMANN Csenge: Implicit negation and direction reversing

FEJES László – NOVÁK Attila: A very tight context: identification of meaning, word class and morphological category based on immediate neighbours

16.00–16.30

Eliisa PITKÄSALO: Limanahkiaisia, lumikissoja ja valonvahvistimia – Risto Isomäen poliittista ohjelmaa unkarintamassa

Katja VÄSTI: Skemaattisten konstruktioiden tulkitseminen

Maria KÖSTLBAUER – MUS Nikolett: Typology of Negation in Ob-Ugric and Samoyedic Languages

16.30–17.00

VARGA P. Ildikó: Vitázó fordítók – versengő fordítások

Markus HAMUNEN: Finnish infinitive adjuncts of MANNER/MEANS and the grammar of context(s)

KUBÍNYI Kata: Pragmatic prominence v. syntactic dependence: On “possessive clitic climbing” in Cheremis, Permic, and Ob-Ugric

17.00–17.30

 

 

Yrjö LAURANTO: Suomen kielen tulisit (nyt) -konstruktio ja direktiiviksi kieliopillistuminen

 

Csütörtök / Torstai / Neljapäev/ Thursday / Четверг  21. 4. 2011

 

Luentosali / Auditoorium / Lecture room / Аудитория

 

–106-os terem

–107-es terem

–109-es terem

 

S 13. Haader Lea

S 14. Tiina Onikki-Rantajääskö

S 15. Minna Sääskilahti

9.00–9.30

 

Anne TAMM: Is Generic Language like the Language of Color?

BÁRKÁNYI Zsuzsanna – GRÁCZI  Etelka: Voiced fricatives in Hungarian in utterance-final position

9.30–10.00

HORVÁTH László: A felszólító módú igealakok közötti választás mai magyar drámákban – történeti háttérrel

Annika VALDMETS: From an adverb to a modal particle – the development in Estonian

W. BALICZA Klára: Rheme and rhematic accent – Some remarks on the relationship between information structure and intonation in Finnish

10.00–10.30

DÉR Csilla: A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében

Minna JAAKOLA – Eeva-Leena SEPPÄNEN: Epistemic modality and interaction – on the meaning of the Finnish modal particles ehkä and kai

Maria FRICK: Initiating sequence closure with voiced, sung and codeswitched accounts

10.30–11.00

Kávészünet / Kahvitauko / Kohvipaus / Coffee break / Перерыв

 

S 16. Csepregi Márta

S 17. Pomozi Péter

S 18. Minna Jaakola

11.00–11.30

HAADER Lea: Pragmatika és grammatika az ó- és középmagyar korban

Helena METSLANG: Differential subject marking in Estonian existential clauses

Minna SÄÄSKILAHTI: Jos-lause alakoululaisten keskusteluissa

11.30–12.00

DÖMÖTÖR Adrienne: Idéző szóból diskurzusjelölő – párhuzamok és eltérések a mondván és az úgymond történetében

Jane KLAVAN: Factors that Influence the Choice between Synthetic and Analytic Locative Constructions in Estonian

PANKA Erzsébet: Aspektin opettamisen ja oppimisen vaikeuksia suomen ja unkarin kielessä

12.00–12.30

LERCH Ágnes: A szintaxis, az intonáció és a pragmatika szerepe a beszélőváltás megvalósulásában magyar nyelvű konverzációkban

Tiina RÜÜTMAA: Meglepő ekvivalensek a magyar és az észt igemódrendszerben

SIMON Valéria: Unkarin Ó-substantiivijohdin ja sen suomenkieliset vastineet kontrastiivisen tutkimuksen valossa

12.30–13.30

Ebéd / Lounas / Lõuna / Lunch / Обед

 

S 19. Kubínyi Kata

S 20. Elena Rodionova

 

13.30–14.00

HORVÁTH Laura: Aspektuskifejezési módok az udmurt nyelvjárásokban

Natalya UCHAIKINA: Язык и миф

 

14.00–14.30

GULYÁS Nikolett: A személytelenség kifejezésének néhány eszköze a komiban

Elena LOMSHINA: Языковые основания нравов: лингвокультуроло-гический аспект

 

 

 

 

 

14.40–15.00

Záróbeszéd / Päätössanat / Lõppsõna / Closing of the Conference / Закрытие конференции

Luentosali / Auditoorium / Lecture room / Аудитория 228-as terem

Csepregi Márta