ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Varga Kinga Anikó: A finnugor népek politikai helyzete

nyomtatható változat

A teljes szöveg PDF-változatának letöltése: klikk!

 

Tartalomjegyzék

 

1. rész

Előszó

Az uráli nyelvek családfája

A finnugor népek csoportosítása államformájuk és közigazgatásuk szerint

1. Független, államalkotó nemzetek

Magyarok

Finnek

Észtek

 

2. rész

2. Az Oroszországi Föderáció területén élő finnugor népek

2.1. Az Oroszországi Föderáció területén élő, szubjektummal rendelkező népek

2.1.1. Köztársaságot alkotó népek

Karjalaiak vagy karélok

Létszám

Köztársaság

Karél önszerveződés − lehetőségek

Problémák

Mordvinok

Létszám

Köztársaság

Mordvin önszerveződés − lehetőségek

Problémák

Marik (cseremiszek)

Létszám

Köztársaság

Mari önszerveződés − lehetőségek

Problémák

Komik (zürjének)

Létszám

Köztársaság

Komi önszerveződés − lehetőségek

Problémák

Udmurtok (votjákok)

Létszám

Köztársaság

Udmurt önszerveződés − lehetőségek

 

3. rész

2.1.2. Autonóm körzetet alkotó népek

Manysik (vogulok) és hantik (osztjákok)

Létszám

Autonóm Körzet

Hanti és manysi önszerveződés − lehetőségek

Problémák

2.2. Az Oroszországi Föderáció területén élő, autonómiával nem rendelkező népek

Vepszék

Létszám

Vepsze önszerveződés − lehetőségek

Izsórok (inkerik)

Vótok

Inkeri finnek

Létszám

Identitás és lehetőségek

 

4. rész

3. Kisebbségben Lettországban

Lívek

Lív autonómia, a Lív Partvidék

4. Kisebbségben négy országban

Számik (lappok)

Norvégiában

Svédországban

Finnországban

Az Oroszországi Föderáció területén

 

5. rész

A Finnugor Világkongresszusok története

A kezdetek

A megerősítést adó folytatás

III. Finnugor Világkongresszus

IV. Finnugor Világkongresszus

V. Finnugor Világkongresszus

Összegzés

Irodalom

Internetről letöltött cikkek

Honlapok

Jogforrás