ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az első keresztes hadjárattól a stockholmi vérfürdőig (1150−1520)

nyomtatható változat

’keskiaika’ – középkor

Suomi – Finnország

Eurooppa – Európa

kristinusko – kereszténység

kirkko – templom, egyház

kaupunki – város

kunta – község

kylä → kirkonkylä – falu → templomos falu

valta – hatalom, uralom

valtakunta – birodalom

Ruotsin valtakunta – a svéd birodalom

taistelu – harc, csata

valtataistelu – hatalmi harc

ristiretki – keresztes hadjárat

risti – kereszt

paavi – pápa

Paavali (apostoli) – Pál (apostol)

vaikutusvalta – befolyás

romaaninen, goottilainen – román, gótikus

kuningas – király

vero – adó

hallitsija – uralkodó

hallita – uralkodik

pappi – pap

pakana, pakanallinen – pogány

kristillinen – keresztény

roomalaiskatolinen – római katolikus

kreikkalaiskatolinen – görögkeleti

juutalainen – zsidó

muhamettilainen – mohamedán

raamattu – biblia

linna – vár

linnake – erőd

maa – ország

lippu – zászló

vaakuna – címer

raha – pénz

raja → rajamaa – határ → határország

itäraja – keleti határ

laki – törvény

mahtimies – hatalmasság

käräjät – 1. népgyűlés, 2. törvényszék

lääni – megye

maakunta – tartomány

Itämaa / Österland – Finnország neve a svéd birodalomban

talonpoika – paraszt

edustaja, kansanedustaja – képviselő

ylimys → ylimystö – főnemes, mágnás → főnemesség

kartano – kastély, udvar

sakko – pénzbírság

virka – hivatal (állás)

virkamies, virkailija – tisztviselő, hivatalnok

valtaneuvosto – hatalmi tanács

herra (”Herra”) – úr (”Úr”)

herrainpäivät – az országgyűlés elődjének neve

valtiopäivät – országgyűlés

porvari → porvaristo – polgár → polgárság

itsehallinto – önkormányzat

Turku, Rauma, Naantali, Porvoo, Viipuri, Ulvila – városi rangú települések

linnanisäntä – várúr

rangaistus – büntetés

kuolemanrangaistus – halálbüntetés

sääty – rend

säätytalo – rendek háza

aatelismies → aatelisto – nemes → nemesség

etuoikeus – kiváltság, előjog

Tavast, Kirves, Horn – finn nemesi családnevek

ratsumies – lovaskatona

ritari – lovag

”rälssi” ≈ adómentesség

turkis, turkikset – prém, szőrme

uudisasukas – telepes

”Karjalan jako” ≈ Karjala felosztása

tulo – jövedelem

tuomari → tuomio – bíró → ítélet

tuomiokirkko – székesegyház

maanomistaja – földbirtokos

suurmaanomistaja – nagybirtokos

piispa – püspök

”harmaakivikirkko” ≈ (a középkorra jellemző) szürkekövű templom

luostari – kolostor

sairaala - kórház

köyhä – szegény

varakas – gazdag, jómódú

Åbo – Turku svéd neve

Aurajoki – folyó Turkunál

hevonen – ló

sika – sertés

nauta – marha

kilta – gilde (≠ céh)

(ase~) velvollisuus  – (had~) kötelezettség

kruunu – korona

tilaton – földnélküli

tila, maatila – telek, birtok

palkka – bér, fizetés

piika – szolgálólány, cseléd

renki – béres

torppari – zsellér

etu – érdek

”Kalmarin unioni” ≈ kalmari unió” [1397-1523]

unioninsodat – uniós háborúk

sota – háború

verilöyly – vérfürdő

kapina – lázadás

’unioniaika’ – az unió kora [1323-1523]

”vanha viha” ≈ ”régi viszálykodás” [1495-1497]

ryöstäjä → ryöstää – rabló → rabol

valtionhoitaja – kormányzó

käskynhaltija – kormányzó, helytartó

käsky – parancs

Lyypekki – Lübeck

Hampuri – Hamburg