ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor népek és nyelvek (BBN-MNY-231)

nyomtatható változat

A Finnugor népek és nyelvek című kurzus a bolognai rendszerű képzésben a magyar alapszak hallgatói számára nyújt bevezetőt az uráli (finnugor és szamojéd) népek múltjára, jelenére, kultúrájára vonatkozó ismeretekbe. Az alapvető tudnivalókon túl az egyes tanárok által oktatott tananyag egymástól eltérő lehet, ezért irodalomjegyzékünk csak tájékoztató jellegű.

Irodalom

 • Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 4. Budapest, 1983.
 • Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Bp. 1998.
 • Finnugor életrajzi lexikon. (Szerk. Domokos Péter) Bp. 1990.
 • Finnugor kalauz. (Szerk. Csepregi Márta) Bp. 2001.
 • Hajdú Péter – Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Bp. 1978.
 • Hegedűs József: Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. Bp. 2003.
 • Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. (Vál., szerk. és bev. Domokos Péter) Bp. 1975.
 • Nyelvrokonaink. (Főszerk. Nanovfszky György) A magyarságkutatás könyvtára XXV. Bp. 2000.
 • Rokonszenv. Honlap az uráli (finnugor és szamojéd) népekről és nyelvekről. Szerk. Fejes László)
 • A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. (Vál., szerk. és előszó Hoppál Mihály) Bp. 1980.
 • Az uráli (finnugor és szamojéd) népek története. (Szerk. Klima László)
 • Uralisztikai olvasókönyv. (Szerk. Domokos Péter) Bp. 1981.
 • Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Bp. 1937. [Reprint: 1994.]

 

Finnugor és szamojéd (uráli) népek és nyelvek

Kutatástörténet

Az uráli népek őstörténetéről

Az uráli népek története

A finnugor nyelvű népek zenéje

Életrajzi lexikon

Finnugor tájakon