ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Kurzuskínálat a 2010/2011-es tanév őszi félévére

nyomtatható változat

 (zárójelben: ETR-kód, óratípus, Kötelező/Választható, Ismételhető/Nem, kreditszám)

Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti fonetikája, fonológiája (P/NY/UNY-1, G, K, N, 7)

 • Obi-ugor fonetika és fonológia − Csepregi Márta docens
 • Cseremisz fonetika és fonológia − Pomozi Péter docens

Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti szintaxisa (P/NY/UNY-3, G, K, N, 7)

 • Obi-ugor szintaxis − Csepregi Márta docens
 • Cseremisz szintaxis − Pomozi Péter docens

Az általános és uráli nyelvtudomány története (P/NY/UNY-5, G, K, N, 7)

 • A nyelvészet klasszikus iskolái − Havas Ferenc egyetemi tanár
 • A modern nyelvtudomány iskolái − Ladányi Mária docens
 • Az uráli nyelvtudomány története − Szíj Enikő ny. docens

Az uralisztika areális és tipológiai kérdései (P/NY/UNY-6, G, K, N, 7)

 • Uráli nyelvtipológiai gyakorlatok − Havas Ferenc egyetemi tanár

Az uráli és magyar nyelvtörténet speciális kérdései (P/NY/UNY-7, G, K, N, 7)

 • Finnugor (uráli) összehasonlító mondattan − Pomozi Péter docens
 • Etimológia − Horváth Katalin ny. docens
 • Nem-kanonikus esetjelölés az uráli nyelvekben − Havas Ferenc egyetemi tanár

Tematikus kutatói szeminárium (P/NY/UNY-8, G, K, N, 7)

 • Tematikus kutatói szeminárium − Havas Ferenc egyetemi tanár

Történeti és összehasonlító nyelvészet (P/NY/UNY-9, G, K, N, 7)

 • Történeti és összehasonlító nyelvészet − Horváth Katalin ny. docens

Morfológia (P/NY/UNY-11, G, K, N, 7)

 • Morfológia − Ladányi Mária docens

Szemantika (P/NY/UNY-13, G, K, N, 7)

 • Szemantika − Horváth Katalin ny. docens

Szociolingvisztika (P/NY/UNY-14, G, K, N, 7)

 • Szociolingvisztika − Ladányi Mária docens

A nyelvi szintek leírásának modern iskolái (P/NY/UNY-15, G, K, N, 7)

 • Morfológiai kérdések − Ladányi Mária docens

Általános nyelvtipológia (P/NY/UNY-16, G, K, N, 7)

 • Nyelvtipológia − Havas Ferenc egyetemi tanár
 • Nem-kanonikus esetjelölés az uráli nyelvekben − Havas Ferenc egyetemi tanár