ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor MA

nyomtatható változat

Az uralisztika szakirány ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám, ef=előfeltétel, B: erős, I: gyenge)

2017-től hallgatók részére

Uráli történeti nyelvészet I. (FUGD17-501, 1, 84, E, K, 6, ef: -)

Uráli történeti nyelvészet II. (FUGD17-502, 2, 42, E, K, 4, ef: -)

Uráli történeti nyelvészet III. (FUGD17-503, 3, 42, E, K, 4, ef: -)

Finn vagy észt nyelv haladó kurzus I. (FUGD-507, 3, 84, SZ, GY, 6, ef: -)

Finn vagy észt nyelv haladó kurzus II. (FUGD-508, 4, 84, SZ, GY, 6, ef: FUGD-507)

Az egyik kisebb uráli nyelv I. (FUGD17-509, 1, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Az egyik kisebb uráli nyelv II. (FUGD17-510, 2, 28, SZ, GY, 3, ef: FUGD17-509)

Az egyik kisebb uráli nyelv III. (FUGD17-511, 3, 28, SZ, GY, 3, ef: FUGD17-510)

Az egyik kisebb uráli nyelv IV. (FUGD17-512, 4, 28, SZ, GY, 3, ef: FUGD17-511)

A másik kisebb uráli nyelv I. (FUGD17-513, 2, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

A másik kisebb uráli nyelv II. (FUGD17-514, 3, 28, SZ, GY, 3, ef: FUGD17-513)

A kisebb uráli népek néprajza és irodalma (FUGD-522, 1, 28, E, K, 3, ef: -)

Az uráli népek története és jelene I. (FUGD17-520, 2, 28, E, K, 3, ef: -)

Az uráli népek története és jelene II. (FUGD17-521, 4, 28, E, K, 3, ef: -)

Veszélyeztetett finnugor nyelvek: dokumentáció és revitalizáció (FUGD-523, 3, 42, E, K, 4, ef: -)

A kisebb finnugor nyelvek szociolingvisztikai kérdései (FUGD-524, 4, 28, E, K, 4, ef: -)

Kötelezően választandó tárgyak**: 6 kredit - 2 db 3 kredites kurzussal teljesítendő

Speciális kollégium (FUGD17-531, 2–4, 28, E, K, 3, ef: -)

Szakszeminárium (FUGD17-532, 2–4, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

ÖSSZESEN: 714 óra, 67 kredit

 

2017 előtt felvett hallgatók részére

Uráli történeti nyelvészet
Uráli történeti nyelvészet 1-3. (FUGD-501, FUGD-502, FUGD-503, I-III., 120, E, K, 8)
Uráli történeti nyelvészet szeminárium 1-3. (FUGD-504, FUGD-505, FUGD-506, I-III., 60, SZ, GY, 4)

Finn vagy észt nyelv haladó kurzus 1-2. (FUGD-507, FUGD-508, III-IV., 180, SZ, GY, 12)

Az egyik kisebb uráli nyelv (választható) 1-4. (FUGD-509, FUGD-510, FUGD-511, FUGD-512, I-IV., 120, SZ, GY, 8)

A másik kisebb uráli nyelv (választható) 1-2. (FUGD-513, FUGD-514, II-III., 30, SZ, GY, 4)

A kisebb uráli népek népköltészete és szépirodalma
A kisebb uráli népek népköltészete és szépirodalma 1-2. (FUGD-515, FUGD-516, I., III., 45, E, K, 4)
A kisebb uráli népek népköltészete és szépirodalma szeminárium 1-2. (FUGD-517, FUGD-518, I., III., 60, SZ, GY, 4)

A kisebb uráli népek tárgyi néprajza (FUGD-519, III., 30, E, K, 4)

Az uráli népek története és jelene 1-2. (FUGD-520, FUGD-521, II., IV., 90, E, K, 6)

Választható speciális kollégium és szakszeminárium 1-2. (FUGD-531, FUGD-523, IV., 60, E/SZ, K/GY, 6)

ÖSSZESEN: 795 óra, 60 kredit

 

Az uralisztika szakirány tanórái és kreditjei összesítve

Alapozó tárgyak (I., 60, E, K, 4)
Törzstárgyak (I-IV., 405, SZ, GY, 26)
Szakirány tárgyai (I-IV., 795, E/SZ, K/GY, 60)
Szaktól és szakiránytól függetlenül szabadon választható tárgyak (10 kredit)
Szakdolgozat (20 kredit)
ÖSSZESEN: 1260 óra, 120 kredit