ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor MA

nyomtatható változat

Az uralisztika szakirány ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám)

 

Uráli történeti nyelvészet
Uráli történeti nyelvészet 1-3. (FUGD-501, FUGD-502, FUGD-503, I-III., 120, E, K, 8)
Uráli történeti nyelvészet szeminárium 1-3. (FUGD-504, FUGD-505, FUGD-506, I-III., 60, SZ, GY, 4)

Finn vagy észt nyelv haladó kurzus 1-2. (FUGD-507, FUGD-508, III-IV., 180, SZ, GY, 12)

Az egyik kisebb uráli nyelv (választható) 1-4. (FUGD-509, FUGD-510, FUGD-511, FUGD-512, I-IV., 120, SZ, GY, 8)

A másik kisebb uráli nyelv (választható) 1-2. (FUGD-513, FUGD-514, II-III., 30, SZ, GY, 4)

A kisebb uráli népek népköltészete és szépirodalma
A kisebb uráli népek népköltészete és szépirodalma 1-2. (FUGD-515, FUGD-516, I., III., 45, E, K, 4)
A kisebb uráli népek népköltészete és szépirodalma szeminárium 1-2. (FUGD-517, FUGD-518, I., III., 60, SZ, GY, 4)

A kisebb uráli népek tárgyi néprajza (FUGD-519, III., 30, E, K, 4)

Az uráli népek története és jelene 1-2. (FUGD-520, FUGD-521, II., IV., 90, E, K, 6)

Választható speciális kollégium és szakszeminárium 1-2. (FUGD-531, FUGD-523, IV., 60, E/SZ, K/GY, 6)

ÖSSZESEN: 795 óra, 60 kredit

 

Az uralisztika szakirány tanórái és kreditjei összesítve

Alapozó tárgyak (I., 60, E, K, 4)
Törzstárgyak (I-IV., 405, SZ, GY, 26)
Szakirány tárgyai (I-IV., 795, E/SZ, K/GY, 60)
Szaktól és szakiránytól függetlenül szabadon választható tárgyak (10 kredit)
Szakdolgozat (20 kredit)
ÖSSZESEN: 1260 óra, 120 kredit