ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor MA

nyomtatható változat

A fennisztika szakirány ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám, ef=előfeltétel, B: erős, I: gyenge)

2017-től felvett hallgatók részére

Finn történelem és művelődéstörténet I. (FUGD17-401, 2, 28, E, K, 3, ef: -)

Finn történelmi és művelődéstörténeti szeminárium I. (FUGD17-403, 1, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn történelmi és művelődéstörténeti szeminárium II. (FUGD17-404, 2, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn történelmi és művelődéstörténeti szeminárium III. (FUGD17-405, 3, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn leíró nyelvtan I. (FUGD-433, 1, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn leíró nyelvtan II. (FUGD-434, 2, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn leíró nyelvtan III. (FUGD-435, 3, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Bevezetés a fennisztikába (FUGD17-413, 1, 28, E, K, 3, ef: -)

Finn nyelvtörténet (FUGD17-414, 4, 42, SZ, GY, 4, ef: -)

Balti finn nyelvészet I. (FUGD17-416, 3, 28, E, K, 3, ef: -)

Balti finn nyelvészet II. (FUGD17-417, 4, 28, E, K, 3, ef: FUGD17-416)

Finn irodalom I. (FUGD-436, 1, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn irodalom II. (FUGD-437, 2, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn irodalom III. (FUGD-438, 3, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn irodalom IV. (FUGD-439, 4, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Finn néprajz és kultúra (FUGD-440, 1, 28, E, K, 3, ef: -)

Finn fordítási és stilisztikai gyakorlatok (FUGD17-428, 4, 112, SZ, GY, 9, ef: -)

Finn nyelvváltozatok (FUGD-441, 3, 28, E, K, 3, ef: -)

Kötelezően választandó tárgyak**: 6 kredit - 2 db 3 kredites kurzussal teljesítendő

Speciális kollégium (FUGD17-431, 2–4, 28, E, K, 3, ef: -)

Szakszeminárium (FUGD17-432, 2–4, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

ÖSSZESEN: 728 óra, 67 kredit 


2017 előtt felvett hallgatók részére

Történelem és művelődéstörténet
Finn történelem és művelődéstörténet 1-3. (FUGD-401, FUGD-402, FUGD-403, I-III., 30, E, K, 4)
Finn történelem és művelődéstörténet szeminárium 1-3. (FUGD-404, FUGD-405, FUGD-406, I-III., 90, SZ, GY, 4)

Finn leíró nyelvtan
Finn leíró nyelvtan 1-3. (FUGD-407, FUGD-408, FUGD-409, I-III., 45, E, K, 3)
Finn leíró nyelvtan szeminárium 1-3. (FUGD-410, FUGD-411, FUGD-412. I-III., 90, SZ, GY, 6)
Bevezetés a fennisztikába (FUGD-413, I., 15, E, K, 2)
Finn nyelvtörténet (FUGD-414, IV., 30, E, K, 2)
Finn nyelvtörténet szeminárium (FUGD-415, IV., 15, SZ, GY, 2)

Balti finn nyelvészet 1-2. (FUGD-416, FUGD-417, III-IV., 60, E, K, 4)

Finn irodalom
Finn irodalom 1-4. (FUGD-418, FUGD-419, FUGD-420, FUGD-421, I-IV., 60, E, K, 8)
Finn irodalom szeminárium 1-4. (FUGD-422, FUGD-423, FUGD-424, FUGD-425, I-IV., 60, SZ, GY, 4)

Finn néprajz
Finn néprajz (FUGD-426, I., 30, E, K, 2)
Mai finn kultúra (FUGD-427, IV., 15, E, K, 2)

Finn fordítási és stílusgyakorlat (FUGD-428, IV., 120, SZ, GY, 8)

Finn nyelvváltozatok 1-2. (FUGD-429, FUGD-430, II-III., 45, E, K, 3)

Választható speciális kollégium és szakszeminárium 1-3. (FUGD-431, FUGD-432, II-IV., 90, E/SZ, K/GY, 6)

ÖSSZESEN: 795 óra, 60 kredit 

 

A fennisztika szakirány tanórái és kreditjei összesítve

Alapozó tárgyak (I., 60, E, K, 4)
Törzstárgyak (I-IV., 405, SZ, GY, 26)
Szakirány tárgyai (I-IV., 795, E/SZ, K/GY, 60)
Szaktól és szakiránytól függetlenül szabadon választható tárgyak (10 kredit)
Szakdolgozat (20 kredit)
ÖSSZESEN: 1260 óra, 120 kredit)