ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor MA

nyomtatható változat

Az esztológia szakirány ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám, ef=előfeltétel,  B: erős, I: gyenge) 

2017-től felvett hallgatók részére

Észt művelődéstörténet I. (FUGD17-301, 2, 56, E, K, 6, ef: -)

Észt művelődéstörténet II. (FUGD17-302, 3, 28, E, K, 3, ef: -)

Észt leíró nyelvtan I. (FUGD-334, 1, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Észt leíró nyelvtan II. (FUGD-335, 2, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Észt leíró nyelvtan III. (FUGD-336, 3, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Észt szociolingvisztika (FUGD17-311, 3, 42, E, K, 4, ef: -)

Észt nyelvtörténet (FUGD17-312, 4, 28, SZ, GY, 4, ef: -)

Balti finn nyelvészet I. (FUGD17-313, 3, 28, E, K, 3, ef: -)

Balti finn nyelvészet II. (FUGD17-314, 4, 28, E, K, 3, ef: FUGD17-313)

Észt irodalom I. (FUGD-327, 1, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Észt irodalom II. (FUGD-328, 2, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Észt irodalom III. (FUGD-329, 3, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Észt irodalom IV. (FUGD-330, 4, 42, SZ, GY, 3, ef: -)

Észt néprajz (FUGD-323, 1, 28, E, K, 3, ef: -)

Mai észt kultúra (FUGD17-324, 4, 28, E, K, 2, ef: -)

Észt fordítási és stílusgyakorlat (FUGD17-325, 4, 112, SZ, GY, 9, ef: -)

Észt nyelvi variáció (FUGD17-326, 3, 28, E, K, 3, ef: -)

Kötelezően választandó tárgyak**: 6 kredit - 2 db 3 kredites kurzussal teljesítendő

Speciális kollégium (FUGD17-331, 2–4, 28, E, K, 3, ef: -) 

Szakszeminárium (FUGD17-332, 2–4, 28, SZ, GY, 3, ef: -) 

ÖSSZESEN: 756 óra, 67 kredit 

 

2017 előtt felvett hallgatók részére

Történelem és művelődéstörténet
Észt művelődéstörténet 1-2. (FUGD-301, FUGD-302, II-III., 60, E, K, 5)
Észt művelődéstörténet szeminárium 1-2. (FUGD-303, FUGD-304, II-III., 30, SZ, GY, 3)

Észt leíró nyelvtan
Észt leíró nyelvtan 1-3. (FUGD-305, FUGD-306, FUGD-307, I-III., 45, E, K, 3)
Észt leíró nyelvtan szeminárium 1-3. (FUGD-308, FUGD-309, FUGD-310, I-III., 90, SZ, GY, 6)

Az észt nyelv fejlődése
Észt szociolingvisztika (FUGD-311, III., 15, E, K, 3)
Észt nyelvtörténet (FUGD-312, IV., 30, SZ, GY, 3)

Balti finn nyelvészet 1-2. (FUGD-313, FUGD-314, III-IV., 60, E, K, 4)

Észt irodalom
Észt irodalom 1-4. (FUGD-315, FUGD-316, FUGD-317, FUGD-318, I-IV., 120, E, K, 8)
Észt irodalom szeminárium 1-4. (FUGD-319, FUGD-320, FUGD-321, FUGD-322, I-IV., 60, SZ, GY, 4)

Észt néprajz
Észt néprajz (FUGD-323, I., 30, E, K, 3)
Mai észt kultúra (FUGD-324, IV., 15, E, K, 2)

Észt fordítási és stílusgyakorlat (FUGD-325, IV., 120, SZ, GY, 8)

Észt nyelvi variáció (FUGD-326, III., 30, E, K, 2)

Választható speciális kollégium és szakszeminárium 1-3. (FUGD-331, FUGD-332, II-IV., 90, E/SZ, K/GY, 6) 

ÖSSZESEN: 795 óra, 60 kredit 


Az esztológia szakirány tanórái és kreditjei összesítve

Alapozó tárgyak (I., 60, E, K, 4)
Törzstárgyak (I-IV., 405, SZ, GY, 26)
Szakirány tárgyai (I-IV., 795, E/SZ, K/GY, 60)
Szaktól és szakiránytól függetlenül szabadon választható tárgyak (10 kredit)
Szakdolgozat (20 kredit)
ÖSSZESEN: 1260 óra, 120 kredit