ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor MA

nyomtatható változat

Az esztológia szakirány ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám) 

 

Történelem és művelődéstörténet
Észt művelődéstörténet 1-2. (FUGD-301, FUGD-302, II-III., 60, E, K, 5)
Észt művelődéstörténet szeminárium 1-2. (FUGD-303, FUGD-304, II-III., 30, SZ, GY, 3)

Észt leíró nyelvtan
Észt leíró nyelvtan 1-3. (FUGD-305, FUGD-306, FUGD-307, I-III., 45, E, K, 3)
Észt leíró nyelvtan szeminárium 1-3. (FUGD-308, FUGD-309, FUGD-310, I-III., 90, SZ, GY, 6)

Az észt nyelv fejlődése
Észt szociolingvisztika (FUGD-311, III., 15, E, K, 3)
Észt nyelvtörténet (FUGD-312, IV., 30, SZ, GY, 3)

Balti finn nyelvészet 1-2. (FUGD-313, FUGD-314, III-IV., 60, E, K, 4)

Észt irodalom
Észt irodalom 1-4. (FUGD-315, FUGD-316, FUGD-317, FUGD-318, I-IV., 120, E, K, 8)
Észt irodalom szeminárium 1-4. (FUGD-319, FUGD-320, FUGD-321, FUGD-322, I-IV., 60, SZ, GY, 4)

Észt néprajz
Észt néprajz (FUGD-323, I., 30, E, K, 3)
Mai észt kultúra (FUGD-324, IV., 15, E, K, 2)

Észt fordítási és stílusgyakorlat (FUGD-325, IV., 120, SZ, GY, 8)

Észt nyelvi variáció (FUGD-326, III., 30, E, K, 2)

Választható speciális kollégium és szakszeminárium 1-3. (FUGD-331, FUGD-332, II-IV., 90, E/SZ, K/GY, 6) 

ÖSSZESEN: 795 óra, 60 kredit 


Az esztológia szakirány tanórái és kreditjei összesítve

Alapozó tárgyak (I., 60, E, K, 4)
Törzstárgyak (I-IV., 405, SZ, GY, 26)
Szakirány tárgyai (I-IV., 795, E/SZ, K/GY, 60)
Szaktól és szakiránytól függetlenül szabadon választható tárgyak (10 kredit)
Szakdolgozat (20 kredit)
ÖSSZESEN: 1260 óra, 120 kredit