ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor MA

nyomtatható változat

Alapozó és törzstárgyak ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám)

 

A finnugor mesterszak alapozó tárgyainak ismeretkörei

Az informatika legújabb eredményei a nyelvtudományban (FUGD-101, I., 30, E, K, 2)
Komparatisztika (FUGD-102, I., 30, E, K, 2)
ÖSSZESEN: 60 óra, 4 kredit
 

A finnugor mesterszak törzstárgyainak ismeretkörei

Uráli nyelvek 1-4. (FUGD-201, FUGD-202, FUGD-203, FUGD-204, I-III., 300, SZ, GY, 16)
Szakszövegolvasás 1-3. (FUGD-205, FUGD-206, FUGD-207., I-II., IV., 90, SZ, GY, 4)
Szakdolgozati szeminárium (FUGD-208, IV, 15, SZ, GY, 2)
Szakmai gyakorlat (FUGD-209, II-IV, 40, SZ, GY, 4)
ÖSSZESEN: 445 óra, 26 kredit