ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor MA

nyomtatható változat

Alapozó és törzstárgyak ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám, ef=előfeltétel, B: erős, I: gyenge)

2017-től felvett hallgatók részére

A finnugor mesterszak alapozó és törzstárgyainak ismeretkörei

Komparatisztika (FUGD17-102, 1, 28, E, K, 3, ef: -)

Uráli nyelvek I. (FUGD-201, 1, 84, SZ, GY, 5, ef: -)

Uráli nyelvek II. (FUGD-202, 2, 84, SZ, GY, 5, ef: -)

Uráli nyelvek III. (FUGD-203, 3, 84, SZ, GY, 5, ef: -)

Uráli nyelvek IV. (FUGD17-204, 3, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Szakszövegolvasás I. (FUGD17-205, 1, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

Szakszövegolvasás II. (FUGD-206, 2, 28, SZ, GY, 3, ef: -)

ÖSSZESEN: 364 óra, 27 kredit

 

2017 előtt felvett hallgatók részére

A finnugor mesterszak alapozó tárgyainak ismeretkörei

 Az informatika legújabb eredményei a nyelvtudományban (FUGD-101, I., 30, E, K, 2)

 Komparatisztika (FUGD-102, I., 30, E, K, 2)

ÖSSZESEN: 60 óra, 4 kredit

 

A finnugor mesterszak törzstárgyainak ismeretkörei

Uráli nyelvek 1-4. (FUGD-201, FUGD-202, FUGD-203, FUGD-204, I-III., 300, SZ, GY, 16)

 Szakszövegolvasás 1-3. (FUGD-205, FUGD-206, FUGD-207., I-II., IV., 90, SZ, GY, 4)

 Szakdolgozati szeminárium (FUGD-208, IV, 15, SZ, GY, 2)

 Szakmai gyakorlat (FUGD-209, II-IV, 40, SZ, GY, 4)

ÖSSZESEN: 445 óra, 26 kredit