ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor BA

nyomtatható változat

A finn szakirány/diszciplináris minor szak ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám, ef= előfeltétel, B: erős, I: gyenge)

2017-től felvett hallgatók részére

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatói részére hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarainak hallgatói számára. Más intézmények vendéghallgatói számára a minorok felvétele a szakgazda hozzájárulásával lehetséges.

A diszciplináris minor képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az oktatásban, a kutatásban, a művelődési jellegű intézményekben, a médiában, a nemzetközi kapcsolatok terén stb. képesek kompetens módon alkalmazni finnugrisztikai ismereteiket; tisztában vannak a nyelvrokonságra, különösen a magyar nyelv rokonságára vonatkozó tudományos bizonyítékokkal, vitaképesek az áltudományos elméletekkel szemben; részt vesznek a nyelvrokon népek kultúrájának megismertetésére, e népek és a magyar társadalom kapcsolatainak erősítésére irányuló gazdasági és kulturális tevékenység­formákban; illetve megalapozott tudással rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat MA-szinten folytassák.

Jelek, rövidítések:

G         =          gyakorlati jegy

K         =          kollokvium

Sz        =          szigorlat

V         =          vizsga

k          =          kötelező tanegység

kv        =          kötelezően választható tanegység

v          =          választható tanegység

Az előfeltételek jeleinek magyarázata:

  • Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni.
  • Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni.

A minor felelőse:
dr. Simon Valéria egyetemi adjunktus (Finnugor Tanszék)

A minorra való belépés feltétele: egyetemi felvétel

A minorra felvehető hallgatók létszáma: 40 fő (a Finn specializációval együtt)

Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik.

Nyelvi képzés és nyelvészet: 37 kredit 

FIN17-201

Finn nyelv 1.                       

1

G

k

56

5

 

FIN17-202

Finn nyelv 2.

2

G

k

56

5

(FIN17-201)

FIN17-203

Finn nyelv 3.

3

G

k

56

5

FIN17-202

FIN17-204

Finn nyelv 4.

4

G

k

56

5

FIN17-203

FIN17-205

Finn nyelv 5.

5

G

k

42

4

FIN17-204

FIN17-206

Finn nyelv 6.

6

G

k

42

4

FIN17-205

FIN17-213

Finn nyelvgyakorlat 1.

3

G

k

28

3

FIN17-202

FIN17-214

Finn nyelvgyakorlat 2.

5

G

k

28

3

FIN17-213 

FIN17-222

A finn nyelv rendszere és kutatása

4

K

k

28

3

 

Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 13 kredit 

FIN-232

Bevezetés a finn kultúrába

1

K

k

28

3

 

FIN11-241

Finn történelem

2

K

k

28

4

(FIN-232)

FIN11-261

Bevezetés a finn irodalomba 1.

3

K

k

14

3

FIN11-241 

FIN11-262

Bevezetés a finn irodalomba 2.

4

K

k

14

3

FIN11-261 

                                                       összesen:

476

50