ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor BA

nyomtatható változat

2017-től minorra/specializációra felvett hallgatók részére

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatói részére hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarainak hallgatói számára. Más intézmények vendéghallgatói számára a minorok felvétele a szakgazda hozzájárulásával lehetséges.

A diszciplináris minor képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az oktatásban, a kutatásban, a művelődési jellegű intézményekben, a médiában, a nemzetközi kapcsolatok terén stb. képesek kompetens módon alkalmazni finnugrisztikai ismereteiket; tisztában vannak a nyelvrokonságra, különösen a magyar nyelv rokonságára vonatkozó tudományos bizonyítékokkal, vitaképesek az áltudományos elméletekkel szemben; részt vesznek a nyelvrokon népek kultúrájának megismertetésére, e népek és a magyar társadalom kapcsolatainak erősítésére irányuló gazdasági és kulturális tevékenység­formákban; illetve megalapozott tudással rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat MA-szinten folytassák.

Jelek, rövidítések: 

G         =          gyakorlati jegy

K         =          kollokvium

Sz        =          szigorlat

V         =          vizsga 

k          =          kötelező tanegység

kv        =          kötelezően választható tanegység

v          =          választható tanegység

 

Az előfeltételek jeleinek magyarázata:

  • Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni.
  • Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni.

Finnugor diszciplináris minor

A minor felelőse:
Dr. Klima László tanszékvezető egyetemi docens (Finnugor Tanszék)

A minorra való belépés feltétele: egyetemi felvétel

A minorra felvehető hallgatók létszáma: 20 fő (a Finnugor specializációval együtt)

Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik.

Nyelvészet, irodalom, néprajz, történelem: 22 kredit 

FUG11-201

Történeti és összehasonlító nyelvészet

1–2

K

k

28

4

 

FUG11-202

Nyelvészeti alapismeretek

1

K

k

28

4

 

FUG17-211

A magyar nyelv finnugor alapjai

3–4

K

k

28

4

 

FUG11-221

Észt és finn folklór és irodalom

1–2

K

k

28

4

 

FUG-224

Veszélyeztetett finnugor nyelvek

2–3

K

k

28

3

 

FUG-225

Bevezetés az uráli népek irodalmába és történetébe

3–4

K

k

28

3

 

Nyelvi képzés: 26 kredit

(finn vagy észt nyelv 20 kredit értékben, továbbá egy kisebb rokon nyelv 6 kredit értékben választandó)

FUG17-251

Finn nyelv 1.

1–2

G

kv

56

6

 

FUG17-252

Finn nyelv 2.

2–3

G

kv

56

6

FUG17-251

FUG17-253

Finn nyelv 3.

3–4

G

kv

42

4

FUG17-252

FUG17-254

Finn nyelv 4.

3–4

G

kv

42

4

FUG17-253

FUG17-261

Észt nyelv 1.

1–2

G

kv

56

6

 

FUG17-262

Észt nyelv 2.

2–3

G

kv

56

6

FUG17-261

FUG17-263

Észt nyelv 3.

3–4

G

kv

42

4

FUG17-262

FUG17-264

Észt nyelv 4.

3–4

G

kv

42

4

FUG17-263

FUG17-271.X

Egy kisebb rokon nyelv 1.

2–3

G

k

28

3

 

FUG17-272.X

Egy kisebb rokon nyelv 2.                                           

3–4

G

k

28

3

FUG17-271.X

Választható tantárgyak: 2 kredit

FUG-303.X

Finnugor szakszeminárium

2–4

K/G

k

 28

2

 

                                                       összesen:

448

50