ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor BA

nyomtatható változat

Az észt szakirány/diszciplináris minor szak ismeretkörei

(zárójelben: ETR-kód, ajánlott félév, óraszám, óratípus, értékelés módja, kreditszám, ef= előfeltétel, B: erős, I: gyenge)

2017-től felvett hallgatók részére

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatói részére hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarainak hallgatói számára. Más intézmények vendéghallgatói számára a minorok felvétele a szakgazda hozzájárulásával lehetséges.

A diszciplináris minor képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az oktatásban, a kutatásban, a művelődési jellegű intézményekben, a médiában, a nemzetközi kapcsolatok terén stb. képesek kompetens módon alkalmazni finnugrisztikai ismereteiket; tisztában vannak a nyelvrokonságra, különösen a magyar nyelv rokonságára vonatkozó tudományos bizonyítékokkal, vitaképesek az áltudományos elméletekkel szemben; részt vesznek a nyelvrokon népek kultúrájának megismertetésére, e népek és a magyar társadalom kapcsolatainak erősítésére irányuló gazdasági és kulturális tevékenység­formákban; illetve megalapozott tudással rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat MA-szinten folytassák.

Jelek, rövidítések:

G         =          gyakorlati jegy

K         =          kollokvium

Sz        =          szigorlat

V         =          vizsga

k          =          kötelező tanegység

kv        =          kötelezően választható tanegység

v          =          választható tanegység

Az előfeltételek jeleinek magyarázata:

  • Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni.
  • Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni.

A minor felelőse:
dr. Pomozi Péter egyetemi docens (Finnugor Tanszék)

A minorra való belépés feltétele: egyetemi felvétel

A minorra felvehető hallgatók létszáma: 20 fő (az Észt szakiránnyal együtt)

Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik

Nyelvi képzés és nyelvészet: 31 kredit 

EST11-201

Észt nyelv 1.                       

1

G

k

56

5

 

EST11-202

Észt nyelv 2.

2

G

k

56

5

EST11-201

EST11-203

Észt nyelv 3.

3

G

k

56

5

EST11-202

EST11-204

Észt nyelv 4.

4

G

k

56

5

EST11-203

EST11-205

Észt nyelv 5.

5

G

k

42

4

EST11-204

EST11-206

Észt nyelv 6.

6

G

k

42

4

EST11-205

EST11-211

Észt nyelv- és stílusgyakorlat

3–4

G

k

30

3

EST11-202

Országismeret, történelem, irodalom, néprajz: 16 kredit

EST-233

Országismeret és észt történelem

1–2

K

k

28

5

 

EST-244

Észt történelem és művelődéstörténet

4

K

k

28

4

(EST-233)

EST17-261

Észt tárgyi néprajz

1–2

K

k

14

3

EST-233

EST-273

Bevezetés az észt irodalomba 1.

3

K

k

30

3

EST17-261

Választható tantárgyak: 3 kredit

EST11-301.X

Speciális kollégium

3–6

K/G

k

 28

3

 

                                                       összesen:

462

50