ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

F. Gulyás Nikolett − életrajz

nyomtatható változat

Tanulmányok és végzettség

20082011 ELTE BTK, uráli nyelvészet és nyelvek PhD program (állami ösztöndíjas hallgató)

20032008 ELTE BTK, finnugor-magyar szak, a diploma minősítése: kitüntetéses

 Szakdolgozatok: Alárendelő szerkezetek történeti–tipológiai vizsgálata egyes finnugor nyelvekben

                         Alárendelő szerkezetek kontrasztív–tipológiai vizsgálata a magyar és a finn nyelvben

20032008 ELTE BTK, magyar szakos tanárképzés, a diploma minősítése: jeles

Szakdolgozat: A finnugrisztika oktatása napjainkban

Egyéb tanulmányok

2016 Kone Foundation Summer School on the Documentation and Description of Uralic Languages, Saaren kartano, Finnország, a Koneen Säätiö ösztöndíja (egy hét)

2014 Langnet Summer School, Turku, Finnország, a Langnet és a Turkui Egyetem ösztöndíja (egy hét)

2007 Részképzés, Helsinki Egyetem, Finnország, ERASMUS ösztöndíj (négy hónap)

2006 Udmurt nyelv és kultúra – nyári egyetem, Izsevszk, MÖB ösztöndíj (egy hónap)

Tudományos fokozat

2017 PhD Nyelvtudomány, a fokozat minősítése: summa cum laude

Disszertáció (2017): Személytelen szerkezetek finnugor nyelvekben. Funkcionális és tipológiai megközelítés 

DOI: 10.15476/ELTE.2016.165 

Témavezető: dr. Havas Ferenc

Munkahelyek

ELTE Finnugor Tanszék

posztdoktori kutató (2017)

egyetemi tanársegéd (2016)

tudományos segédmunkatárs (20122015)

óraadó (2009)

KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

megbízott előadó (2013–2014)

Oktatott tárgyak

Finnugor népek és nyelvek, A magyar nyelv finnugor alapjai, Finnugrisztika

Nyelvtipológia, Nyelvészeti alapismeretek, Kutatásmódszertan

Finn nyelv, Komi-permják nyelv, Hanti nyelv

Kutatási területek

Permi és ugor nyelvek

Személytelen, passzív és ditranzitív szerkezetek

Birtoklás

Nyelvtipológia, funkcionális mondattan

Részvétel tudományos projektekben

2017–2018 ÚNKP-17-4-II-ELTE-127: A veszélyeztetett nyelvek jobb megértése felé: Ditranzitív szerkezetek a keleti hantibanELTE Finnugor Tanszék, egyéni kutatás

2017–2021 NKFI K 125282: A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa ELTE Finnugor Tanszék, posztdoktori kutató

2017–2021 NKFI FK 125206: Uráli nyelvek névszói szerkezetei, MTA Nyelvtudományi Intézet, posztdoktori kutató

2012–2015 OTKA K 104249 Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa, ELTE Finnugor Tanszék, junior kutató

Egyéb projektek

20102011 NKA 2513/0136: Uralonet projektMTA Nyelvtudományi Intézet (adatellenőrzés)

20052006 OTKA/K-48770: Általános és magyar szófajtörténet, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék (adatgyűjtés)

Terepmunka

2014 Hanti-Manysi Autonóm Körzet, Oroszország (3 hét)

Tudományszervezés

2020 8th Winter School for Finno-Ugric Studies, a szervezőbizottság elnöke

2017 Kaukovertailuja/Kaugvõrdlusi/Magyar–balti finn nyelvi és kulturális összevetések, szervezés

2016– A Finnugrisztikai Diákműhely (TDK) oktató műhelyvezetője

2015 Finnugor Szeminárium, szervezés

2011 Grammar and context III – New Approaches to Uralic Languages III, szervezés

2011 IFUSCO (Nemzetközi Finnugor Diákkonferencia), szervezés

2009 Finnugor Szeminárium, szervezés 

2009– Kutatók Éjszakája, szervezés

2009 Hallgatói konferencia, szervezés

2004 IFUSCO (Nemzetközi Finnugor Diákkonferencia), szervezés

Díjak, ösztöndíjak

2013 Tanulmányút, Kääriku, Észtország, Campus Hungary ösztöndíj (egy hét)

2013 Tanulmányút, Helsinki Egyetem, Finnország, Campus Hungary ösztöndíj (két hét)

2013 Tanulmányút, Helsinki Egyetem, Finnország, CIMO ösztöndíj (egy hónap)

2013 Tanulmányút, Tartui Egyetem, Észtország, Campus Hungary ösztöndíj (két hét)

2009 Tanulmányút, Tartui Egyetem, Észtország, NordLing ösztöndíj (egy hét)

2007–2008 Köztársasági ösztöndíj

2006–2007 Köztársasági ösztöndíj

Tagság, funkció

2019– Association for Linguistic Typology (ALT)

2018– MTA, Uráli Nyelvészeti Munkabizottság

2018– Societas Linguistica Europaea (SLE)

2014 Reguly Társaság (2003– tag2011– választmányi tag, 20142018 – titkár)

2013– Magyar Nyelvtudományi Társaság

Nyelvismeret                                 

magyar – anyanyelv

finn – felsőfok (államilag elismert nyelvvizsga)

angol – középfok (államilag elismert nyelvvizsga) 

komi-permják, szurguti hanti, udmurt – középhaladó szint

mari, német, orosz – alapfok

Vendégoktatói tevékenység

Typology and sociolinguistics of Ugric languages. Bécsi Egyetem, 2018. 10. 29-30, 2018. 12. 13-14.

Word order typology in some Finno-Ugric languages. Firenzei Egyetem, Olaszország, 2009. november 4-6.

Vendégelőadások

Ugrilaiskielten typologinen tietokanta. Pirteet ja arvot. Helsinki Egyetem, Finnország, 2013. szeptember 18. [pdf]

Typological Database of the Ugric Languages: An IntroductionHelsinki Egyetem, Finnország, 2013. szeptember 16. [pdf]

Impersonals in Finno-Ugric. 3rd SOUL - Syntax of Uralic Languages, University of Tartu, 2019. június 19. [pdf]

Konferenciaelőadások

Causative and reflexive morphology in the Volga-Kama region: a contact linguistic investigation. 19th International Morphology Meeting, WU Vienna, Bécs, 2020. február 7. (Jeremy Bradley-vel és Czentnár Andrással közösen)

When possessive suffixes are missing: non-agreeing possesses in Udmurt and Komi-Permyak. Össznyelvész konferencia, ELTE, Budapest, 2020. január 25. (Asztalos Erikával közösen)

New aspects in the study of Mari, Udmurt, and Komi-Permyak: The Typological Database of the Volga area Finno-Ugric Languages5th Mikola Conference, University of Szeged, 2019. szeptember 20. (Asztalos Erikával, Horváth Laurával és Timár Bogátával közösen)

Causatives and reflexives in the languages of the Volga-Kama Region13th Conference of the Association for Linguistic Typology, University of Pavia, 2019. szeptember 5. (Jeremy Bradley-vel és Czentnár Andrással közösen) [pdf]

Predicative possession in Permic. 52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, University of Leipzig, 2019. augusztus 23. [pdf]

Sugrit ♥ „turkit”. XXXV. IFUSCO. University of Vienna, 2019. április. 25. (Czentnár Andrással közösen)

Az ugor és a Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa, Össznyelvész Konferencia, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018. december 7. (Anastasia Saypashevával, Asztalos Erikával, Horváth Laurával és Timár Bogátával közösen) 

Possessive agreement in Meadow Mari, Komi-Permyak, and Udmurt. Syntax of the World’s Languages 8, Inalco, 2018. szeptember 3. (Asztalos Erikával, Timár Bogátával, Horváth Laurával és Szabó Dittával közösen) [pdf]

Ditransitive constructions in Surgut Khanty. 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, University of Tallinn, 2018 szeptember 1. [pdf]

The feature of reduplication in the Typological Database of the Volga Area Finno-Ugric Languages. 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, University of Tallinn, 2018 augusztus 30. (Horváth Laurával, Szabó Dittával, Asztalos Erikával és Timár Bogátával közösen) (poszter) [pdf]

A veszélyeztetett nyelvek jobb megértése felé: ditranzitív szerkezetek a keleti hantiban. ÚNKP zárókonferencia, ELTE TTK, 2018. május 5.

Ki kapja a rénszarvast? Ditranzitív szerkezetek a szurguti hantiban. Össznyelvész Konferencia, ELTE BTK, 2017. november 10. [pdf]

Who are they? R-impersonals in Finno-Ugric. Conference on the Syntax Of Uralic Languages, MTA NyTI, 2017. június 27–28. (poszter) [pdf]

3Pl and non-finite impersonal constructions: A functional approach. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 19. (poszter)  [pdf]

Presentation of the typological database of the Ugric languages. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 18. (Havas Ferenccel, Csepregi Mártával, Németh Szilviával és Czentnár Andrással közösen)

Презентация типологической базы данных угорских языков. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 19. (Havas Ferenccel, Csepregi Mártával, Németh Szilviával és Czentnár Andrással közösen)

Agents, subjects and topics: Impersonal constructions in Finno-Ugric languages. Construal and Grounding, Budapest, 2014. október 16–17.

In the name of who? Possible syntactical borrowings of special impersonals in the Volga-Kama region. Language contact: The state of the Art, Helsinki, 2014. augusztus 28–30.

Was this said in the Russian way? The use of passives and impersonals in nowadays Udmurt. 7th Budapest Uralic Workshop, Budapest, 2014. február 35. (Yulia Speshilovával közösen)

Nothing personal: subject demotion in impersonal constructions of some Finno-Ugric languages. Subject: cognitive, typological and functional approaches, Helsinki, 2013. szeptember 12–13. [pdf]

Demoting the subject: A functional distribution of impersonal constructions in Udmurt and Mari. Grammar and Context IV: New Approaches to the Uralic Languages, Tartu, 2013. június 6–8. [pdf]

Kadonneita subjekteja - persoonattomuuden koodaustapoja suomalais-ugrilaisissa kielissä. Budapestin Eötvös Loránd -yliopiston suomen kielen ja kulttuurin vierailevan professuurin 30-vuotisjuhlaseminaari, Budapest, 2013. május 7–8.

A nem referenciális személytelen szerkezetek használata néhány finnugor nyelvben. 8. Félúton konferencia, Budapest, 2012. október 11–12.

Strategies for agent demotion in some FU languages from a typological viewpoint. Kognitiivisen kielentutkimuksen kollokvio, Kognitiivis-typologinen kielentutkimus ja sen yleisugrilaiset perspektiivit, Budapest, 2012. május 9–10.

A functional distribution of impersonals in Permyak, Udmurt and Mari. Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar and Contacts, Tartu, 2012. május 4–6.

Kiről beszélünk? Korlátozott referencialitás a finnben és a magyarban. III. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia, Budapest, 2012. március 8–9.

A személytelen passzívum kérdése finnugor nyelvekben. Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, Szombathely, 2011. november 10–11.

A permi nyelvek személytelen szerkezeteiről. 7. Félúton konferencia, Budapest, 2011. október 6–7.

Some means of agent demotion in Finnish. IFUSCO, Budapest, 2011. május 9–11.

A személytelenség kifejezésének néhány eszköze a komiban. Grammar and Context – New Approaches to the Uralic Languages III, Budapest, 2011. április 19–21.

A személytelenség kifejezésének módjai - udmurt-magyar kontrasztív elemzés. II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia, Budapest, 2010. december 2–3.

Semmi személyeskedés - a személytelenség kifejezése néhány finnugor nyelvben. LingDok14, Szeged, 2010. november 30 – december 1.

A finnugor nyelvek néhány személytelen szerkezetéről. CIFU11, Piliscsaba, 2010. augusztus 9–14.

Szórendi kérdések finnugor nyelvekben. LingDok13, Szeged, 2009. november 25–26.

Word order of subordinate structures in Finno-Ugric languages. Databases and typology: NordLing PhD course, Tartu, 2009. szeptember 14–18.

Személytelen szerkezetek. IFUSCO, Petrozavodszk. 2009. május 1416.

Alárendelő szerkezetek finnugor nyelvekben. IFUSCO. Helsinki, 2008. május 1418.

Alárendelő szerkezetek a magyarban. IFUSCO, Szaranszk, 2007. május 15–19.

A táncházmozgalomról. IFUSCO, Joskar-Ola, 2006. május 18–22.

A magyar néptánc történetéről. IFUSCO, Izsevszk, 2005. május 1215.

Asszonyneveink vázlatos történetéhez. IFUSCO, Budapest, 2004. május 3–8.

Egyéb tudományos előadások

Én téged üdvözlő szavakkal adlak: Ditranzitív szerkezetek a keleti hantiban. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2018. február 13.

Ditranzitív szerkezetek a keleti hantiban. Szintaktikai és szemantikai kérdések. Finnugor Szeminárium, PTE, 2018. január 12.

A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa. Finnugor Szeminárium, PTE, 2018. január 12. (Timár Bogátával, Asztalos Erikával, Horváth Laurával, Szabó Dittával és Havas Ferenccel közösen)

Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa (UTDB). Finnugor Szeminárium, Szeged, 2017. január 13.

Typological Database of the Ugric Languages. Kone Foundation Summer School on the Documentation and Description of Uralic Languages, Saaren kartano, 2016. június 6.

A személytelenség kifejezése finnugor nyelvekben. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2015. május 19.

Nyelvészeti terepmunka Szibériában a XXI. században. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2014. október 28. (Németh Szilviával közösen)

Encoding strategies of impersonals in Finno-Ugric Languages. 1st Langnet Summer School, Turku, 2014. augusztus 18–22.

How to define impersonal constructions: A case study on Khanty. International Symposium of Graduate Students of Finno-Ugric Linguistics, Kääriku, 2013. október 4–5. [pdf]

UgTDB - a kezdetek. Finnugor Szeminárium. Debrecen, 2013. január 11.

A finnugrisztika oktatása napjainkban. Magyar nyelvészeti diákkör, Budapest. 2008. május 22.

Tudományos ismeretterjesztő előadások

A "Rendhagyó magyarórák" projekt keretében 60 előadás megtartása a nyelvrokonság, a hanti nyelv, a hantik életmódja, szibériai terepmunka és udmurtiai és finnországi útibeszámoló témakörben általános és középiskolákban.

Szibéria – Terepmunka. Kutatók Éjszakája, ELTE, Budapest, 2017. szeptember 29.

Finnország szubjektív. Kalevala-nap, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, Zirc, 2017. március 4.

Öggyön csjozs komi-permják nyelvlecke. Rokon Népek Napja, LÖK, Budapest, 2016. október 21.

Ahol duáliszt használnak – Terepmunka a hantik körében. Rokon Népek Napja, LÖK, Budapest, 2016. október 21.

Nyelvész a mocsárban - terepmunkán szibériai nyelvrokonainknál. Rokon Népek Napja, Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest, 2014. október 16.

(Németh Szilviával közösen) Önként Szibériában. Kutatók Éjszakája, ELTE, Budapest, 2014. szeptember 26.

(Horváth Laurával közösen)  Tohtorikoulutusohjelmat Suomalais-ugrilaisella laitoksella. Suomen lehtorien aluekokous, Budapest, 2014. február 27-28.

Észtország. Rendhagyó magyaróra, Budai Középiskola, Budapest, 2013. december 10.

Alapnyelvelés. Kutatók Éjszakája, ELTE, Budapest, 2013. szeptember 27.

Кык кöк кыкöн кöкöны. A permják nyelv alapjai. Rokon Népek Napja, ELTE, Budapest, 2012. október 25.

Északi fény. Magyaros est, Budai Középiskola, Budapest, 2011. december 6.

Az ezer tó országa. Finn Hét, Széna Téri Általános Iskola, Székesfehérvár, 2010. február 24.

(Horváth Laurával és Németh Szilviával közösen) Kacsatalp. Project of a Finno-Ugric site, IFUSCO, Helsinki, 2008. május 14-18.                                                                                                                                                                                                                                                                                 vissza