ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

F. Gulyás Nikolett − bibliográfia

nyomtatható változat

Lektorált könyvfejezet

2020 Predicative possession in Permic. In: Dalmi, G. & Witkoś, J. &  Cegłowski, P. (eds): Approaches to Predicative Possession. The View from Slavic and Finno-Ugric. London: Bloomsbury, 186–204.[pdf]

2013 Towards a classification of impersonal constructions in Komi: a functional-typological approach. In Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor  Tanszék, 31–49. [pdf]

2012 Kiről beszélünk? – Finn és magyar személytelen szerkezetek funkcionális megközelítésben. In Hattyár Helga – Hugyecz Enikő Henriett – Krepsz  Valéria – Vladár Zsuzsa (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Segédkönyvek a nyelvészet  tanulmányozásához 147. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 165–175. [pdf]

2011 A személytelenség kifejezésének módjai – udmurt-magyar kontrasztív elemzés. In Kiss Zoltán – Ladányi Mária – Petykó Márton (szerk.):  pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből. Segédkönyvek a nyelvészet  tanulmányozásához 128. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 29–38.

Lektorált folyóiratban megjelent publikációk

2018. Ditranzitív szerkezetek a keleti hantiban: a -’ad’ ige. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXX. 71–95.

2014 F. Gulyás Nikolett – Yulia Speshilova: Impersonals and passives in contemporary Udmurt. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 38: 59–91. [pdf]

Lektorált konferenciakötetben megjelent publikációk

2013 A Pl3 igealak nem referenciális használatáról. In Drávucz Fanni – Haindrich Helga Anna – Horváth Krisztina – Karácsony Fanni (szerk.): Félúton 8. A nyolcadik Félúton konferencia (2012) kiadványa. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 211–224.

2012 A permi nyelvek személytelen szerkezeteinek disztribúciója az ágens háttérbe szorításának mértéke alapján. In Parapatics Andrea (főszerk.): Félúton 7: A 7. Félúton konferencia (2011) kiadványa. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 1–19.

2011 Szórendi kérdések finnugor nyelvekben. In Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok 10. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged: JATE Press, 29– 59. [pdf]

2010 Losing personality – on some impersonal constructions in Finno-Ugric languages. In Csúcs Sándor – Falk Nóra – Tóth Viktória – Zaicz Gábor (szerk.): Congressus XI Internationalis Fenno-ugristarumPars VI. Dissertationes symposiorum ad linguisticam. Piliscsaba: Reguly Társaság, 70–78. [pdf]

Adatbázis

2015 Havas Ferenc – Csepregi Márta & F. Gulyás Nikolett & Németh Szilvia: Typological Database of the Ugric Languages. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék. (utdb.elte.hu(210 szinjai hanti és 213 magyar paraméterérték szerzője)

Szerkesztés

2011 Absztraktok. IFUSCO Budapest 2011. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Finnugor Tanszék. 160 old.

Egyéb publikációk

2018. F. Gulyás Nikolett – Gulyás Bence: Nyelvek az eurázsiai sztyeppén. In: Sudár Balázs (szerk.): A honfoglalók műveltsége. (Magyar őstörténet 6.). Budapest: MTA BTK MŐT-Helikon, 11–16.

2017 Finnugor zászlók és evidencialitás. FV XXII/2: 33–36.

2015 Duray Zsuzsa  Georgieva Ekaterina  F. Gulyás Nikolett  Koczka Péter  Mus Nikolett  Németh Szilvia: XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus –  Beszámoló. Nyelvtudományi Közlemények 111: 213226.

2014 Mit csinál egy finnugrista? – Kutatók Éjszakája az ELTE-n. FV XIX/4: 39.

2014 F. Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Terepmunka a mocsárban. FV XIX/4: 22–24.

2013 „A bajnokok örökké élnek.” FV XVIII/2, 39–41.

2012 Nikolett F. Gulyás – Boglárka Janurik – Nikolett Mus – Orsolya Tánczos: The 11th International Congress for Finno-Ugric Studies: Finno-Ugric Peoples and Languages in the 21st Century. Finno-Ugric Languages and Linguistics 1: 1–2. 98–106. (ism.) [pdf]

2012 F. Gulyás Nikolett – Nagy Ildikó: Kultúra szekció. FV XVII/3, 31–32.

2011 Paprika, poszterek, programözön – IFUSCO Budapesten. FV XVI/2, 44–46.

2010 Galina Romanova: Boróka. Magyar Napló  XXII/8, 61–62. (műfordítás)

2009 Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Beszámoló a XXV. IFUSCO konferenciáról. FV XIV/2, 50–52.

2007 Gažano ešjos, paleź, perepeć, eli miksi juuri Udmurtia. Alkukoti 9 (2007), 42–44. (Fordította: Sonja Laitinen)

2006 Bogdán Zsombor – Gulyás Nikolett – Horváth Laura: Beszámoló az udmurtiai nyári egyetemről. FV XI/4, 44–45.

vissza