ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az őstörténettől a 19. század végéig

nyomtatható változat

muinasaeg – őskor

esiaeg – őstörténet

jääaeg – jégkorszak

Läänemeri – Balti-tenger

kiviaeg – kőkor

pronsksiaeg – bronzkor

rauaaeg – vaskor

asula – település

püstkoda – sátorszerű kunyhó

sugukond – nemzetség

hõim – törzs

vanem – vezető, főnök, idősebb

kütt – vadász

kalastaja – halász

kammkeraamika kultuur – fésűs kerámia kultúra

algeline – kezdetleges

venekirveskultuur – csónak alakú harcibalta kultúra

loomakasvatus – állattenyésztés

karjakasvatus – állattenyésztés

põlluharimine – földművelés

hein – széna

seeme – mag

ratas – kerék

uskumus – hiedelem

hing – lélek

vaim – szellem

ese – tárgy

oda – lándzsa

sirp – sarló

nahk – bőr

luu – csont

teravili – gabona

kirves – fejsze / balta

oder – árpa

nisu – búza

lina – len

ehe – ékszer

savi – agyag

tööriist – munkaeszköz

rukis – rozs

põld – szántóföld

mõõk – kard

tõrv – kátrány

käsitöö – kézimunka

kaubandus – kereskedelem

linnus – (palánkkal megerősített) földvár

kogukond – közösség

külakogukond – faluközösség

kihelkond – közigazgazgatási egység (kerület) az őskor végén, később egyházközség

maakond – megye, tartomány

kärajad – népgyűlés

sõda – háború

ülikkond – felsőbb réteg, vezető réteg

paremad – jobbak, vagyonos réteg

vaene – szegény

kiht – réteg

sulane – szolga

teenija – cseléd

ori – rab, rabszolga

vang – fogoly

sõjavang – hadifogoly

ajalooallikas – történelmi-, történeti forrás

piirkond – körzet

ühiskond – társadalom

otsus – döntés

talu – tanya

adramaa – a földterület nagyságának mértékegysége Észtországban; az őskor végén egy ekealjnyi földterületet jelentett, amennyit egy ember egy nap alatt fel tudott szántani

ader – eke

kolmeväljasüsteem – háromnyomásos gazdálkodás

lehm – tehén

lammas – juh

kits – kecske

kana – tyúk

kukk – kakas

meister – mester

sepp – kovács / mester

elanik – lakos

sool – só

relv – fegyver

vaip – szőnyeg

vallutada – meghódítani

sõjavägi – hadsereg

malev – tartományi hadsereg

hiis – (szent) berek, liget

Toonela és Manala – alvilág

haldjas – tündér

maaema – földanya (szellem)

veevaim – a víz szelleme

Taara – főisten

tark – bölcs, szellemi vezető

nõid – boszorkány, táltos

neljapäev – csütörtök, pogány ünnepnap

ristiusk – kereszténység

piiskop – püspök

munk – szerzetes

paavst – pápa

vabadusvõitlus – szabadságharc,  függetlenségi háború

kaupmees – kereskedő

pagan –  pogány

lahing – csata

sõjamees – katona

sõdur – katona

Mõõgavendade Ordu – Kardtestvérek Lovagrendje

ordumeister – a lovagrend mestere

Maarjamaa – Baltikum északi részének egykori elnevezése, „Mária országa”

Väina – Nyugati-Dvina (Daugava) észt elnevezése

katk – pestis

vaherahu – fegyverszünet

preester – katolikus pap

kaotus – vereség

võit – győzelem

pealik – vezető, főnök

võitlus – küzdelem

Eestimaa provints (kubermang) – Észtország vagy Estland tartomány (kormányzóság)

Liivimaa provints (kubermang) – Livónia vagy Livland tartomány (kormányzóság)

Liivi (Liivimaa) Ordu – Livóniai Lovagrend (1237-től)

piiskopkond – püspökség

kõrgmeister – a Német Lovagrend nagymestere

maamarssal – a lovagrend katonai vezetője

komtuurkond – közigazgatási egység Ó-Livóniában, vezetője a komtuur

fogtkond – közigazgatási egység Ó-Livóniában, vezetője a fogt (nagyjából megyés ispán, várnagy)

ordumõis – lovagrendi uradalom, lovagrendi birtok

valitseja – uralkodó

lään – hűbérbirtok

läänistama – hűbérbirtokot kialakítani

läänihärra – hűbérúr

läänimees, vasall – vazallus

klooster – kolostor

kivilinnus – kővár

maks – adó

andam, loomusand – terményadó

kohus – bíróság

kohtuotsus – bírósági ítélet

leping – szerződés

õigus – jog

kümnis – tized

isand – (földes)úr

mõisamajapidamine –  földesúri gazdálkodás

koormis – teher

teoorjus – robot

müür – fal

kraav – árok

turuplats – vásártér, piactér

töökoda – műhely

raekoda – városháza

raad – városházi tanács

raehärra – városi tanácsi tag

bürgermeister – a legfőbb vezetőség tagja a városi tanácsban

gild – gilde, kereskedő céh, céhszövetség

tsunft – céh

Jüriöö – Szent György éj

ülestõus – felkelés

juht – vezető

usupuhastus, reformatsioon – reformáció

Vana-Liivimaa – Ó-Livónia, a középkori (13–16. sz.) államalakulat későbbi elnevezése

kloostrikool – kolostoriskola

linnakool – városi iskola (csak Tallinnban és Tartuban)

lugemine – olvasás

kirjutamine – írás

arvutamine – számolás

provints – tartomány

kubermang – kormányzózág, tartomány

kuberner – kormányzó

kindralkuberner – főkormányzó

omavalitsus – önkormányzat

reduktsioon – redukció

talupoeg – paraszt

mõisnik – földesúr

aadel – nemesség

aadlik – nemes

pärisorjus – jobbágyság

seadus – törvény

rüütelkond – lovagrend, lovagság; a nemesség önkormányzata a 17. századtól 1917-ig

kodukariõigus – úriszék

ihunuhtlus – testi fenyítés

näljahäda – éhínség

tõrv – kátrány

Piibel – Biblia

Vastne Testament – Újszövetség

koolmeister – iskolamester, pedellus

köster – kántor

usuõpetus – hittan

kirikulaul – egyházi ének

talurahvakool – népiskola

aabits – ábécéskönyv, ABC

Suur Põhjasõda – nagy északi háború

Rootsi aeg – svéd korszak

võim – hatalom

tsaariaeg – cári korszak

Vene aeg – orosz korszak

balti erikord – a balti német nemesség helyi önkormányzata (1710–1917)

maapäev (Landtag) – tartományi gyűlés, rendi gyűlés Ó-Livóniában (1421-től)

vägivald –  erőszak

uus talurahva seadus – új paraszttörvény

rendileping – bérleti szerződés

talurahvas – parasztság

kirikuõpetaja – lelkész

rahutus – megmozdulás, lázadás

vald – járás

vallatalitaja – járási elöljáró

vallakohus – járásbíróság

talurahvakohus – paraszti bíróság

teoorjuse aeg – a robot korszaka

kohtunik – bíró

põldu harida – földet művelni

kohustus – kötelezettség

pops, saunik – legszegényebb parasztok rétege

talgud – kaláka

kartul – burgonya

kartulit kasvatama – burgonyát termelni

sõnnik – trágya

korsten – kémény

ilmalik – világi

karistus – büntetés

ajakiri – folyóirat

kihelkonnakool – egyházközségi iskola

nõrk – gyenge

tugev – erős

asehalduskord – helytartósági rendszer (1783–1796) II. Katalin idején (orosz közigazgatási törvények)

eluviis – életmód

pearaha – fejpénz, adózási mód

parun – báró

vennastekogudus – hittesvérek gyülekezete, herrrnhutiak

köstrikool – kántoriskola

mõisakool – földesúri iskola

külakool – falusi iskola

vallakool – járási iskola

teorent – robottal fizetett bérlemény

raharent – pénzben fizetett bérlemény

rahvuslik ärkamine – nemzeti ébredés