ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Első körlevél

nyomtatható változat

Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek tanulmányozásában III. 

Budapest, 2011. április 19–21.

Első felhívás előadások megtartására

2011. április 19–21-én Budapesten megtartjuk a harmadik Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek tanulmányozásában című szimpóziumot. Az első ilyen nevű rendezvényre 2004 tavaszán Budapesten került sor, a másodikra pedig 2007 nyárutóján Helsinkiben.

A szimpózium célja egybegyűjteni mindazokat a magyarral, finnel, észttel és más uráli nyelvekkel foglalkozó kutatókat és doktoranduszokat, akiket az érdekel, hogyan függ össze pragmatika és grammatika, hogyan befolyásolják a nyelven kívüli tényezők a nyelvet mint részrendszerekből álló egészt, és hogyan nyilvánul meg nyelvtan és kontextus viszonya a nyelvhasználatban.

A szimpóziumra tehát nyelvtan és kontextus viszonyával kapcsolatos előadásokat várunk, függetlenül attól, hogy szinkrón vagy diakrón vetületben tárgyalják-e, szövegnyelvészeti, beszélgetéselemzési, fordítási, nyelvtanulási, nyelvoktatási, második- vagy idegennyelv-használati stb. szempontból közelítik-e meg, és nyelvleírási, variációkutatási, kontaktusnyelvészeti, antropológiai nyelvészeti vagy más módszerek segítségével próbálják-e megragadni a felvetődő kérdéseket.

 

Az előadásokról és a szimpózium nyelvéről

Meghívott előadók: Tuomas Huumo profeszor a Tartui Egyetemről és Pléh Csaba professzor a Budapesti Műszaki Egyetemről. A plenáris előadások nyelve angol, tartama 45 perc. A további előadások szekciókban zajlanak (20 perc + 10 perc vita). A szimpózium fő nyelve a magyar, finn és angol, de a szekciókban észtül, németül és oroszul is elő lehet adni.

 

Jelentkezés és tartalmi kivonatok

A jelentkezéseket az esetleges előadások tartalmi kivonatával egyetemben 2010. október 31-ig várjuk a context[at]caesar.elte.hu címre. Az e-mail üzenetrészében a következő adatokat kérjük megadni: név, egyetem és tanszék, e-mail cím, postacím, telefonszám, továbbá előadási szándék esetén az előadás címe. A tartalmi kivonatot (max. 500 szó) angolul kell megírni, és névtelenül kell az üzenethez csatolni MS-Word és PDF formátumban. A csatolmány végén kérjük jelezni, hogy mi lesz az előadás nyelve. Az elfogadott előadások tartalmi kivonatai legkésőbb 2010. december 1-től lesznek láthatóak a szimpózium honlapján ().

 

Részvételi díj

A szimpóziumon való részvétel díja 50 euró, kivéve az Európai Unióhoz 2004-ben vagy annál később csatlakozó országok állampolgárait, az oroszországi állampolgárokat, valamint az egyetemi hallgatókat és doktoranduszokat, akiknek 30 euró. A részvételi díjat a regisztráció alkalmával készpénzben – euróban vagy forintban – kell befizetni.

 

További információ

A plenáris előadásokról, a szimpózium programjáról és a szálláslehetőségekről 2011 januárjában, második körlevelünkben fogunk közelebbi információval szolgálni. A tudnivalókat a szimpózium webhelyén is közzétesszük ().

 

A szimpózium szervezői

A szervezőbizottság tagjai:

Havas Ferenc (elnök)
Bába Laura
Csepregi Márta
Gulyás Nikolett
Horváth Laura
Klima László
Kubínyi Kata
Peltola, Terhi
Sivonen, Jari

Szeretettel várjuk Budapesten 2011 áprilisában!