ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Ensimmäinen esitelmäkutsu

nyomtatható változat

Kielioppi ja konteksti – uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen III 

Budapestissa 19.–21.4.2011

Ensimmäinen esitelmäkutsu

19.–21.4.2011 järjestetään Budapestissa symposiumi "Kielioppi ja konteksti – uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen III". Symposiumi on jatkoa samannimisille tapahtumille, joista ensimmäinen järjestettiin Budapestissa keväällä 2004 ja toinen Helsingissä loppukesästä 2007.

Symposiumin tarkoituksena on kerätä yhteen unkarin, suomen, viron ja muiden uralilaisten kielten tutkijoita ja jatko-opiskelijoita, joiden tutkimuskohteena on pragmaattisten ja kieliopillisten ilmiöiden suhde eli se, miten kielenulkoiset tilanteet vaikuttavat kieleen systeemistönä ja miten kieliopin ja kontekstin suhde näkyy kielenkäytössä.

Esitelmissä kieliopin ja kontekstin suhdetta voi tarkastella niin synkronisesti kuin diakronisesti. Sitä voi lähestyä esimerkiksi tekstintutkimuksen, keskusteluntutkimuksen, kääntämisen tutkimuksen, oppimisen ja opetuksen sekä toisen ja vieraan kielen käytön tutkimuksen näkökulmasta. Yhtä lailla teemaan voi pureutua muun muassa kieliopintutkimuksen, variaationtutkimuksen, kontaktilingvistiikan tai antropologisen lingvistiikan keinoin.

 

Esitelmät ja symposiumin viralliset kielet

Symposiumin kutsupuhujiksi ovat lupautuneet professori Tuomas Huumo Tarton yliopistosta ja professori Csaba Pléh Budapestin teknillisestä yliopistosta. Englanninkielisten plenaariesitelmien kesto on 45 minuuttia. Kutsupuhujien lisäksi symposiumi koostuu osallistujien sektioesitelmistä (20 min + 10 min keskustelu). Symposiumin pääkielet ovat unkari, suomi ja englanti. Sektioesitelmän voi pitää näiden lisäksi myös viroksi, saksaksi tai venäjäksi.

 

Ilmoittautuminen ja abstraktit

Symposiumi-ilmoittautumiset ja mahdolliset esitelmäabstraktit pyydetään lähettämään viimeistään 31.10.2010 sähköpostitse osoitteeseen context[at]caesar.elte.hu. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee antaa seuraavat tiedot sähköpostin viestiosiossa: osallistujan nimi, laitos ja yliopisto, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen esitelmän otsikko. Anonyymit esitelmäabstraktit, joiden maksimipituus on 500 sanaa, lähetetään saman sähköpostin liitetiedostona sekä MS-Word että PDF-muodossa. Abstraktit kirjoitetaan englannin kielellä, ja abstraktin loppuun tulee merkitä, millä kielellä esitelmä pidetään. Hyväksyttyjen esitelmien abstraktit julkaistaan symposiumin kotisivuilla () viimeistään 1.12.2010.

 

Osallistumismaksu

Symposiumin osallistumismaksu on 50 euroa. Vuonna 2004 tai sen jälkeen EU:iin liittyneiden maiden ja Venäjän kansalaisille sekä opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille osallistumismaksu on kuitenkin 30 euroa. Osallistumismaksu maksetaan käteisellä joko euroina tai Unkarin forintteina ilmoittautumisen yhteydessä ennen symposiumin alkua.

 

Lisätietoja

Tarkempaa tietoa symposiumin kutsupuhujien esitelmistä, symposiumin ohjelmasta sekä majoituksesta lähetetään toisessa kiertokirjeessä tammikuussa 2011. Tietoja päivitetään myös symposiumin internetsivuille ().

 

Järjestäjät

Symposiumin järjestelytoimikunta:

Ferenc Havas (pj)
Laura Bába
Márta Csepregi
Nikolett Gulyás
Laura Horváth
László Klima
Kata Kubínyi
Terhi Peltola
Jari Sivonen

Tervetuloa Budapestiin huhtikuussa 2011!