ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az alapnyelv szókészleti csoportjai

nyomtatható változat

Forrás: BG: 59−62.

Az alapnyelvre kb. 1200 tőszó vezethető vissza a mai finnugor nyelvek alapján. Hajdú Péter a glottokronológiai módszer segítségével úgy becsülte, hogy az alapnyelvben körülbelül kétszer ennyi tőszó létezhetett. Beleszámítva az összetételeket és a képzett alakokat is, az alapnyelv 20-25000 szóból állhatott.

A magyar nyelvben közel 1000 ugor és finnugor eredetű tőszó található. Egy közepes szótár szóanyagának kb. 60%-a finnugor eredetű (uráli, finnugor vagy ugor kori). Még jobb az arány, ha irodalmi szövegből veszünk mintát: egy magyar regényben a szavak kb. 80%-a finnugor eredetű tőszóból, illetve azok származékaiból áll, ami azt jelenti, hogy nyelvünk határozottan megőrizte finnugor jellegét.

Az alapszókincset hagyományosan a szavak jelentése szerint csoportosítják. A szókészleti csoportok tájékoztatnak a finnugor ősnépesség életmódjáról is.

 

Az alapnyelvi szókészlet csoportjai a magyar nyelv alapján, pár kiragadott példával:

A társadalmi szervezet szavai

 • had (o. èont)
 • szer

 

A rokonsági terminológia szavai

 • apa (fi. isä ’apa’)
 • eme ’állat nősténye’ (fi. emä ’anya’)
 • meny (v. miń)
 • fiú

 

A hiedelemvilág szavai

 • lélek (v. lili)
 • hagy, hagymáz (v. kul’, èul’ ’ördög, manó’)

 

A vadászat szavai

 • ideg ’íjhúr’ (v. jantew)
 • nyíl
 • lő (v. liγ-)
 • nyúl (zrj. ńimal)

 

A halászat szavai

 • háló (fi. kalin)
 • folyó (fi. joki)
 • hal (fi. kala)
 • nyj. fal ’a csíkvarsa vagy kas tömlöcrésze’ (eredeti jelentése: duzzasztógát a folyón)

 

A gyűjtögető életmód szavai

 • méz (fi. mesi)
 • bogyó (fi. puola ’vörösáfonya’)
 • nyj. mony ’tojás’ (o. mon)

 

A lakás és ruházkodás szavai

 • ház (fi. kota)
 • fél ’ajtófélfa’ (md. päl ’sövénykaró’)
 • (ruha)ujj (zrj. soj)
 • ágy
 • fon
 • köt
 • varr

 

A házieszközök, a munka és az anyagnevek szavai

 • fúró (fi. pura)
 • bőr (osztj. pär)
 • vas (fi. vaski ’réz’)
 • arany

 

A táplálkozás szavai

 • fazék (fi. pata)
 • fő, főz
 • nyj. köved ’abárolódik, párolódik’
 • lé (v. läm)
 • vaj (v. woj)
 • háj

 

Az égitestek és a természeti jelenségek szavai

 • hó ’hold’ (fi. kuu)
 • húgy ’csillag’
 • felhő (fi. pilvi)
 • jég (fi. jää)

 

Az idő- és térbeli tájékozódás szavai

 • év (cser. ij)
 • al- ’alsó’ (md. al)
 • tél
 • tavasz
 • hol- ’reggel’ 

 

A környezet és a növényvilág szavai

 • víz (fi. vete-)
 • fa (cser. pu)
 • vad ’erdő’ (o. wont)
 • fenyő
 • szil(fa) 

 

Testrészek

 • fő ’fej’ (fi. pää)
 • szív (v. sim)
 • száj
 • kéz (fi. käte-) 

 

Számlálás

 • egy (fi. yhte)
 • kettő (fi. kahte-)
 • három (fi. kolme)
 • olvas ’számol’ (fi. luku ’szám’)

 

Az elemi életjelenségek, cselekvések és érzékelések szavai

 • ad (zürj. ud ’megitat’)
 • val-, vol- (létige)
 • lesz, lev- (létige)
 • él (fi. elä)
 • eszik, ev- (mord. seve)
 • tesz, tev-
 • megy, men-

 

A magyar nyelv finnugor eredetű szavaiból azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy az alapnyelvi népesség halászó-vadászó-gyűjtögető életmódot folytatott. Ez a középső kőkor (mezolit) társadalmi szintjének felel meg. Ugyanakkor néhány szó − fazék, vaj, köles − már a kerámiakészítésre, állattenyésztésre, földművelésre, tehát inkább újkőkori (neolit) társadalmi-gazdasági szintre utalhat. A finnugor szavakból levonható társadalom- és gazdaságtörténeti következtetéseknél azonban mindig mérlegelni kell, hogy az adott szó hány etimológiával bír a mai finnugor nyelvekben, s ezáltal mely korszakra (ugor, finn-permi, finnugor, uráli) vetíthető vissza használata. A köles szóból például veszélyes visszakövetkeztetni a finnugor kori földművelésre, mert a magyaron kívül csak a vogul nyelvből ismert, tehát az ugor kornál feltehetőleg nem régebbi.