ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Asztalos Erika − életrajz

nyomtatható változat

Születési hely és idő: Budapest, 1980. március 23.

 

Kutatási terület:      

udmurt szintaxis (szórend, információs szerkezet, nonverbális egzisztenciális mondatok, unakkuzativitás)

 

Munkahelyek:

2017–             ELTE BTK Finnugor Tanszék, tudományos segédmunkatárs

2016–2017      MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs 

2011–2014      Udmurt Állami Egyetem (Izsevszk, Oroszország), magyar lektor

2009–2010      ELTE BTK Finnugor Tanszék, óraadó

2006–2011      IBM ISSC Ltd, Business Support Operations Specialist for Italy (részmunkaidőben)

 

Tudományos fokozat

2019 PhD Nyelvtudomány, a fokozat minősítése: summa cum laude

Disszertáció címe: Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben

Témavezető: dr. Havas Ferenc 

 

Részvétel tudományos projektekben:

2017–2021 A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa (ELTE BTK Finnugor Tanszék, NKFI-125282), vezető kutató: Havas Ferenc

2017–2021 Uráli nyelvek névszói szerkezetei (MTA NYTI, NKFI-125206), vezető kutató: Egedi Barbara 

2016–2017 Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben (MTA NYTI, ERC_15_HU, OTKA 118079), vezető kutató: É. Kiss Katalin


Egyetemi tanulmányok, végzettségek:

2006–2010 „Uráli nyelvészet és nyelvek” doktori program, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola (2017 óta doktorjelölt, a disszertáció címe: Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben)

2000–2006 Finnugor szakos okleveles bölcsész (MA), ELTE BTK

1998–2006 Francia nyelv és irodalom szakos okleveles bölcsész (MA), ELTE BTK

1998–2005 Olasz nyelv és irodalom szakos okleveles bölcsész (MA) (kitüntetéssel), ELTE BTK

 

Egyéb tanulmányok:

2008–2009 OKJ-s idegenvezetői képzés, 2007 Kapos Felnőttképző Kft

 

Ösztöndíjak:

2014–2015 Erasmus Mundus „Aurora” kutatói ösztöndíj, Udmurt Állami Egyetem, Izsevszk, Oroszország (9 hónap)

2010          CIMO Fellowship kutatói ösztöndíj, Helsinki Egyetem (5 hónap)

2006–2009 állami doktori ösztöndíj, ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola

2002          Erasmus ösztöndíj, Paviai Egyetem, Olaszország (4 hónap)

2003          MÖB-ösztöndíj, udmurt nyelvi nyári egyetemi kurzus, Udmurt Állami Egyetem, Izsevszk, Oroszország (3 hét)

1999          MÖB-ösztöndíj, olasz nyelvi nyári egyetemi kurzus, Università per Stranieri di Siena, Siena, Olaszország (4 hét)


Egyéb tanulmányutak:

2009 komi-permják nyári egyetemi kurzus, Kudimkar, Oroszország (2 hét)

2008 terepmunka, Udmurt Köztársaság, Oroszország (2 hét)

2005 terepmunka a szinjai hantiknál, Oroszország (3 hét)

2001 udmurt nyári egyetemi kurzus, Izsevszk, Oroszország 


Oktatói tevékenység:

2017–2018/2   ELTE BTK Finnugor Tanszék: Finnugrisztika

2011–2014      Udmurt Állami Egyetem, Izsevszk, Oroszország: Magyar nyelv; Magyar leíró nyelvészet; Magyar nyelvtörténet; Országismeret

2008–2009      ELTE BTK Finnugor Tanszék: Udmurt nyelv; A magyar nyelv finnugor alapjai


Nyelvtudás:

magyar: anyanyelv

olasz: C1-C2 (MA-szintű diploma)

orosz: C1 (állami komplex felsőfokú nyelvvizsga)

udmurt: C1

francia: C1 (MA-szintű diploma)

angol: B2

finn: B1

 

Tudományszervezés:

2017. június 27–28. Conference on the Syntax of Uralic Languages (segítség a szervezésben)

2004. május: XX. International Finno-Ugrist Students' Conference (IFUSCO), Budapest (szervezés)

 

Szervezeti tagságok:

2018 –  Reguly Társaság

2016 –  Societas Linguistica Europaea

 

Jelentősebb tanulmányi versenyeken elért helyezések:

1998    Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, francia nyelv: 11. helyezett

1997    Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, olasz nyelv: 2. helyezett

 

Konferenciaelőadások és -poszterek:

2018

Nonverbal existential sentences in Udmurt (poszter). Syntax of the World’s Languages 8, Párizs, Inalco

(F. Gulyás Nikolett – Asztalos Erika – Timár Bogáta – Horváth Laura – Szabó Ditta) Possessive agreement in Meadow Mari, Udmurt, and Komi-Permyak. Syntax of the World’s Languages 8, Párizs, Inalco

(Horváth Laura – Szabó Ditta – Asztalos Erika – F. Gulyás Nikolett – Timár Bogáta) The feature of reduplication in the Typological Database of the Volga Area Finno-Ugric Languages (poszter). 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Tallinn

(Asztalos Erika – Gugán Katalin et al.) Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus 
kontaktushelyzetben és Uráli nyelvek névszói szerkezetei" c. projektek bemutatása
. Finnugor Szeminárium, Pécs

(Timár Bogáta – Asztalos Erika – F. Gulyás Nikolett – Horváth Laura – Szabó Ditta – Havas Ferenc) A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa c. projekt bemutatása. Finnugor Szeminárium, Pécs

2017   

(Asztalos Erika – Mus Nikolett – Gugán Katalin) Non-verb-final sentences in Nenets, Khanty, and Udmurt: a path from OV to VO. Mutatvány "Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben" OTKA-projektum eredményeiből. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

(Heete Sahkai – Asztalos Erika) Information structure in Estonian and Udmurt. Uralic Syntax Day. Tartui Egyetem, Tartu

(Asztalos Erika – Mus Nikolett – Gugán Katalin) Non-verb-final sentences in Nenets, Khanty, and Udmurt: a path from OV to VO. Uralic Syntax Day. Tartui Egyetem, Tartu

From SXV to SVX in Udmurt: a Russian-induced ongoing change. Word Order Change in an Areal Perspective (workshop). Bielefeldi Egyetem, Bielefeld

(Asztalos Erika – Mus Nikolett  Gugán Katalin) A path from OV to VO: glimpses from Uralic. OV to VO, VO to OV: Word Order Change in an Areal Perspective (workshop). Bielefeldi Egyetem, Bielefeld

A trilingual contact situation. Two SOV minority languages supporting each other under the influence of SVO Russian. Fourth Conference on Language Contact in Times of Globalization, Ernst Moritz Arndt Egyetem, Greifswald

2016   

(Asztalos Erika – Tánczos Orsolya) Topics in Udmurt. Language Documentation and Linguistic Theory 5, SOAS, Londoni Egyetem, London

(Asztalos Erika – Mus Nikolett – Gugán Katalin) Uráli VX szórend. Nyenyec, hanti és udmurt mondatszerkezeti változások. Nyelvelmélet és diakrónia 3. műhelykonferencia, PPKE BTK, Budapest 

Word order changes in Udmurt in a trilingual contact situation. 12th Changing Language Day, Tartui Egyetem, Tartu

From head-final towards head-initial grammar: Generational differences concerning word order production and judgement in the Udmurt speech community. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Nápolyi II. Federico Egyetem, Nápoly

(Asztalos Erika – É. Kiss Katalin) Discourse-motivated word order variation in Udmurt under Russian influence. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Nápolyi II. Federico Egyetem, Nápoly 

(Asztalos Erika – É. Kiss Katalin) Discourse-motivated word order variation in Udmurt. Olomouc Linguistics Colloquium, Palacky Egyetem, Olomouc

Contact-induced variation in the information structure of the Udmurt sentence. Uralic Syntax Days, Nyelvtudományi Intézet, Budapest

2015   

A fejvégű grammatikától a fejkezdetű felé: generációs különbségek a mai udmurt beszélőközösségben a szórendhasználat és -megítélés terén. Nyelvelmélet és kontaktológia műhelykonferencia, PPKE BTK, Budapest

Identificational focus in Udmurt (poszter). XII International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU), Oului Egyetem, Oulu

Использование нейтрального порядка «определяющее–определяемое» у разных диалектных и возрастных групп носителей удмуртского языка [Neutrális fejkezdetű szórendek használata udmurt anyanyelvi beszélők egyes dialektális és életkori csoportjainál].XV Игнатьевские чтения: Горные марийцы в культурно-историческом ландшафте Урало-Поволжья, Kozmodemjanszk

2014 

Удмурт кылын SOV но SVO конструкциос [SOV és SVO szórendek az udmurt nyelvben]. IV Международнaя научно-практическaя конференция «Флоровские чтения». Glazov,

(Asztalos Erika – Tánczos Orsolya) Competing grammars in nowadays Udmurt. 7. Budapesti Uráli Műhely, Nyelvtudományi Intézet, Budapest

2013  

Word order versus stress as means of object focusing in Udmurt. Grammar and Context IV: New Approaches to the Uralic Languages, Tartui Egyetem, Tartu

Intransitive verbs and the possibilities of intransitive passivization in Udmurt. XXIX. International Finno-Ugrist Students' Conference (IFUSCO), Sziktivkar

Постглагольной дополнениос удмурт кылын [Posztverbális bővítmények az udmurt nyelvben]. Локальные истории как отражение всеобщности социума, Udmurt Állami Egyetem, Kudimkar

2012   

Удмурт кылын контрастивной но информационной фокус сярысь [Kontrasztív és információs fókusz az udmurt nyelvben]. Пермистика XIV – Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками, Udmurt Állami Egyetem, Kudimkar

Пре- но постглагольной объектъёс венгер но удмурт кылын [Pre-és posztverbális tárgyak a magyarban és az udmurtban]. Современное удмуртоведение в контексте компаративистики, контактологии и типологии языков, Udmurt Állami Egyetem, Izsevszk

2011    

Szórendi variációk és pragmatikai jelöltség az udmurt nyelvben. Всероссийская научная конференция «Филологические исследования на рубеже XX–XXI вв., Sziktivkar

2010    

Transitive and Intransitive Passivization in Udmurt. XI. CIFU, PPKE BTK, Piliscsaba

2009

Word order in Udmurt and in Komi-Permyak – from a typological view. New trends in Uralistics: syntax, typology, sociolinguistics, SzTE BTK, Szeged

2008   

Néhány szórendi kérdés az udmurtban és a komi-permjákban – tipológiai megközelítésben. XXIV. IFUSCO, Helsinki Egyetem, Helsinki

2007   

Van-e passzív szerkezet az udmurtban? West European Finno-Ugristic Students’ Meeting, Groeningeni Egyetem, Groeningen

Van-e passzív szerkezet az udmurtban? XXIII. IFUSCO, Mordvin Állami Egyetem, Szaranszk

2005   

Szemantika és számjelölés az udmurt nyelvben. XXI. IFUSCO, Udmurt Állami Egyetem, Izsevszk

2004   

Számjelölés az udmurt nyelvben. XX. IFUSCO, ELTE BTK, Budapest