ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Тремаскина, Татьяана Владимировна

nyomtatható változat

Tremaszkina Tatyana (Szaranszk)

Mellérendelő és alárendelő összetett főnevek a magyar és mordvin (moksa) nyelvekben (pdf)

Jelen munka célja olyan összetett főnevek morfológiájának és szemantikájának kutatása, amelyek a magyar és a mordvin (moksa) nyelvekben a mellérendelő és alárendelő szószerkezeti típus alapján alakultak ki. Jelen tanulmány aktualítása abban rejlik, hogy ezidáig a páros szavakat a különféle nyelveken a tudomány az összetett szavak egyik alcsoportjaként volt elkönyvelve. Ellenben a finn-ugor nyelvcsoportban a páros szavak nagy eltéréseket mutatnak az összetett szavaktól. Az utobbi években ezért a páros szavak vizsgálata iránti érdeklődés megnőtt.

A nyelv szókincse állandó változásokon megy keresztül. Bizonyos szavak egyre ritkábban lesznek használatosak, vagy teljesen eltűnnek a lexikonból, míg új szavak és kifejezések keletkeznek. Az adott nyelv struktúrájától és sajátos törvényeitől függően az új szavak gyakorisága és lérejötte különböző nyelveken különböző mértékű.

Az összetevők logikai kapcsolatának függvényében a magyar és mordvin (moksa) összetett szavak két nagy csoportra oszthatók – a mellérendelt típusú és alárendelt típusú szavak. Mindkét típus az új szavak megteremtésének elterjedt és produktív módja.  Mind a mellérendelt és mind az alárendelt típusú összetett szavak között a főneveknek van a legnagyobb szerepők mindkét nyelvben, azok a leghasználatosabbak.    

 Alárendelő szóösszetételek:                                                                            

mordvin: китт-ятт ’út’ (’út-utazás’), мяльхть-арьсемат ’gondolatok’ (’gondolatok-gondolkodás’);

magyar: adás-vétel, étel-ital.

Mellérendelő szóösszetételek:

mordvin: аваката ’macska’ („nő-macska”), цёрашаба ’kisfiú’ („fiú-gyerek”);

magyar: tanárnő, gazdasszony.

Mind a mordvin (moksa), mind a magyar nyelvben ezek a mellérendelő és az alárendelő szóösszetételeket gyakran fellelhetőek az irodalomban, a beszélt népi művészetben és a mindennapi nyelvhasználatban is.