ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Sepping, Eva

nyomtatható változat

Sepping, Eva (Tallinn)

Rahvuslikust identiteedist soome-ugri rahvaste näitel (pdf)

Oma ettekandes räägin rahvusliku identiteedi muutumisest erinevate Soome-ugri aladel elavate inimeste näitel. Inimese vajadus kuuluvustunde järele, mis põhineb ühisel kodumaal, on äärmiselt huvitav ja mitmetahuline nähtus. Ühest küljest on tegu ühe olulise süüdlasega vaenu tekitamisel ja vägivallas „teise” vastu. Teisalt võib aga selline kuuluvus luua ka jaatava ja ühendava ruumi, seda sootuks erinevatele inimestele, keda ei ühendaks muidu mitte miski muu. Vaatlen oma ettekande kaudu seda pigem psühholoogilises plaanis: inimese kohanemist keskkonnaga, milles elatakse, teineteise mõjutamist, rahvuse olulisust inimese enda jaoks ning atribuutikat, mille kaudu oma kuuluvustunnet väljendatakse. Samuti positiivseid, aga ka valulikke emotsioone seoses kuuluvustundega.