ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Seliverstova, Ekaterina Nikolaevna

nyomtatható változat

Seliverstova, Ekaterina (Turku)

Udmurtin kielen käyttö udmurttilaisen filologian tiedekunnassa (pdf)

Usein Udmurtian kouluissa opiskelevien oppilaiden vanhemmat ajattelevat siitä, pitääkö heidän lapsiensa opiskella udmurtin kieltä ja millainen on oppilaiden tulevaisuus? Pääasiassa udmurtin kieltä pitää opiskella niiden oppilaiden, jotka aikovat päästä kansallistiedekuntiin. Udmurtin kieltä opiskellaan esimerkiksi Izhevskin Udmurtian valtionyliopistossa ja Glazovin pedagogisessa instituutissa. Izhevskin lääketieteellisessä oppilaitoksessa ja kulttuurisessa ammattioppilaitoksessa opiskellaan udmurtin puhekieltä. Mainituista opiskelupaikoista vain Udmurtian valtionyliopiston udmurttilaisen filologian tiedekunta on hyvin etnisesti kehittynyt koulutuksen yksikkö.

Esitelmässäni selvitän, millainen suhde opiskelijoilla on muodostunut äidinkieleensä. Tutkimusta varten laadin kyselykaavakkeen. Tutkimukseen osallistui toisella ja neljännellä vuosikurssilla opiskelevia opiskelijoita. Ensiksi kysyin opiskelijoiden kansallisuutta. Toisen vuosikurssin opiskelijoista 85% oli udmurtteja ja 15% venäläisiä. Neljännen vuosikurssin opiskelijat olivat udmurtteja. Toiseksi halusin tietää, mistä opiskelijat olivat kotoisin. Enemmistö oli kotoisin kylistä, vähemmistö asui kaupungissa. Kolmanneksi halusin selvittää, missä he olivat oppineet udmurtin kieltä. Kuten saadut tulokset osoittivat, valtaenemmistö oli oppinut udmurtin kieltä perheessä ja koulussa. Keskinäisen kommunikaation välineenäkin oli udmurtin kieli. Vain vähemmistö käytti venäjää. Seuraavaksi tiedustelin, missä he olivat oppineet venäjän kieltä. Opiskelijoista vähemmistö vastasi, että koulussa. Enemmistö oli oppinut venäjän ystävien ja perheen keskuudessa. Viimeiseksi kysyin, millä kielellä opiskelijat sanovat viikonpäiviä, kuukausia, lukusanoja. Mielenkiintoista oli huomata, että monet opiskelijat sanovat lukusanat udmurtiksi, mutta päivien ja kuukausien nimitykset venäjäksi.

Lopuksi voidaan todeta, että opiskelijoiden suhde udmurtin kieleen on myönteinen. Valtaosa opiskelijoista pitää itseään etnisinä udmurtteina.