ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Langerak, Norman

nyomtatható változat

Langerak, Norman (Helsinki)

A luo a karjalai nyelvben: névutó vagy inkább esetrag? (pdf)

A karjalai nyelvben van néhány esetragszerűen használt névutó, például a lUO alakúak, amelyek ugyanazt jelentik mint a -hOz/-nÁl/-tÓl alakú helyhatározóragok a magyar nyelvben. A lUO névutókat a karjalai nyelvtanokban általában névutónak nevezik, de a kutatásom alapján azt lehet mondani, hogy az inkább egy harmadik helyhatározórag-sorozat a karjalai nyelvben.

Néhány  példa a 2010. májusában Vitelében, a Karjalai Köztársaságban gyűjtött anyagból:

(1)                   hüö oldih gostis endizien sosiedoilloo

3pl lesz-pst-3pl vendégség-ine régi vendég-pl-ade-lUO

’ők vendégségben voltak a régi szomszédaiknál’

(2)                   minä rubian vuottamah laukalloo

1sg elkezd vár-inf bolt-ade-lUO

’én a boltnál fogok várni’

(3)                   kod´i on pienen gorkalloo

ház lesz-3sg kis-gen hegy-ade-lUO

’a ház egy kis hegynél van’

(4)                   lapsed kižatah metšälöö

gyerek-pl fut-3pl erdő-lUO

’a gyerekek futnak az erdőbe/erdő felé’

(5)                   minulloo tuli gostjat

1sg-ade-lUO jön-pst-3sg vendég-pl

’vendégek jöttek hozzám’

(6)                   mengää hänellöö

megy-imp.2pl 3sg-ade-lUO

’menjetek hozzá’

(7)                   hä tuli gostispäi vahnoin sosiedoilluopäi

3sg jön-pst-3sg vendég régi-pl-gen szomszéd-pl-ade-lUO-päi

’ő a régi szomszédoktól jött’

(8)                   tulgoo kotiin hänellööpäi

jön-imp.2pl ház-ill 3sg-ade-lUO-päi

’jöjjetek haza tőle’

(9)                   hänellööpäi tulin kodih

3sg-ade-lUO-päi jön-pst-1sg

’tőle jöttem haza’

Ezekben a példákban látható a három jelentés. Úgy tűnik, hogy a lUO egy adesszívushoz kapcsolodó névutó, de a magánhangzóharmónia és a néha hallható l-hangok összeolvadása miatt inkább ragról beszélnék. A különbség abban is áll, ahogy az UO-kettőshangzót ejtik, ezért többféle allomorfról is beszélhetünk. Ezt a helyhatározóragsorozatot eddig csak a vitelei nyelvjárásban találtam meg, de lehet, hogy máshol is megtalálható.