ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Kuldkepp, Irina

nyomtatható változat

Kuldkepp, Irina (Tartu)

Udmurdi keele taassünni üks võimalustest (pdf)

 

 

Keelekümbluse meetod (Language immersion) kirjeldatakse kui "teise keele õppimise meetodit…, kus keelt kasutatakse õppimise jaoks… õppevahendina… Programmid klassifitseeritakse sõltuvalt kümbluse vanusest ja astmest". (4)

            Metoodika võimaldab lapsel omandada teine keel kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. (6)

            Võimalik kogemus Udmurtias. Selleks, et uurida perekondade arvamust sellel teemal, ma organiseerisin küsitluse. 76,8% perekondadest oleks kasutanud võimalust anda laps keelekümblusega rühma või klassi, + 8,9% - võib-olla oleks kasutanud võimalust.

            UdV haridus- ja teadusministri esimese asetäitja Z. V. Suvorova ettekandest statistika: "…10 õppeaine tuleviku eluplaanide täideviimise tähtsuse määramise palvele 42% õpilast märkisid emakeele teadmise tähtsust. Huvi emakeele vastu näitab ka see, et 2010.a. 790 üheksanda klassi lõpetajast (see on 78% emakeele õppinutest üheksanda klassi lõpetajatest) valisid emakeele eksami". (13)

Udmurdi Vabariigis tegutseb rohkem kui 600 udmurdi komponendiga haridusasutust, igaüks neist on potentsiaalne eksperimentaalne plats keelekümbluse juurutamiseks. Ettevalmistav projekt võib kesta umbes kaks aastat (vajalikud arvestused, dokumentatsiooni loomine, kaadrite väljaõppe, töö vanematega, seminaride korraldamine jne). Koostööd tuleb teha peredega, kelle lastel kahe aasta pärast on võimalus õppida üleval kirjeldatud meetodi järgi. Soome, Eesti, Mari El’i, Karjala kogemus, materjalide, õpikute, uuringute ja spetsialistide olemasolu kergendab keelekümbluse meetodi juurutamist.

Äärmiselt vajalik on juba täna kasutada sellist praktikat nagu “Keelekümblus” ka Udmurtias, et anda võimalus meie lastele, lastelastele, lastelastelastele täita see tühimik udmurdi keele arengus, mis tekkis, kui peredes järsult kadus udmurdi kõne kõla.