ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Kubínyi Kata − életrajz

nyomtatható változat

Születési idő: 1955. május 14.

Egyetemi tanulmányok:

1978: magyar–orosz szakos tanári diploma az ELTE Bölcsészettudományi Karán

1979–1981: fennisztikai tanulmányok az Abo Akademi hallgatójaként (Turku, Finnország)

Munkahely:

1984-től az ELTE Finnugor Tanszékének oktatója

1998-tól tanszéki Erasmus-koordinátor

Beosztás: egyetemi adjunktus

Tudományos fokozat: 1997–2000: az ELTE BTK Finnugor Tanszéke doktori iskolájának abszolválása (abszolutórium bejegyezve 2001 tavaszán)

Oktatott tantárgyak (finn szak):

bevezetés a fennisztikába

finn fonetika és fonológia

finn nyelv IV.

svéd nyelv

fordítás és tolmácsolás II.

Kutatott területek:

a fennológia és fennisztika egyes történeti vonatkozásai

szintaktikai problémák a finnben

magyar–finn kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok

a fordítás elméleti alapjai és gyakorlata

kongruenciajelenségek a magyarban és rokon nyelveiben

Részvétel és előadás tudományos konferenciákon:

1993: Nordisk lektorkonferanse i Praha (részvétel)

1993: Kaukovertailuja I. Finn–magyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszékén (előadás)

1996: Kaukovertailuja II. Finn–magyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszékén (előadás)

1997: Kääntämisen opettaminen. Lektori konferencia a budapesti Finn Nagykövetségen (előadás)

1998: Magyar–finn–észt műfordítói szeminárium Budapesten (előadás)

1999: 200 éves az Affinitas. Tudományos ülés és sajtóbemutató az ELTE Bölcsészkarán (előadás)

Kaukovertailuja III. Finn–magyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszékén (előadás)

2001: 1991–2001. Jubileumi konferencia a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Uralisztikai Tanszékén (előadás)

2002: Kaukovertailuja IV. Finn–magyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Urálisztikai Tanszékén (előadás)

2003: Budapesti Uráli Műhely IV. Grammatizáló Műhely. MTA Nyelvtudományi Intézet (előadás)

2004: Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. ELTE Finnugor Tanszék (előadás)

2005: Kaukovertailuja V. Finn–magyar kontrasztív nyelvészeti konferencia a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Urálisztikai Tanszékén (előadás)

2007: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában. ELTE Funkcionális nyelvészeti műhely (előadás)

2008: Budapesti Uráli Műhely VI. Uráli Hangoskodó. MTA Nyelvtudományi Intézet (előadás Várnai Zsuzsa társszerzővel)

2008: Uralic Typology Database Project. Kick-off Conference in Vienna (előadás)