ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Kubínyi Kata − bibliográfia

nyomtatható változat

1981

1. „A Mester és Margarita” elemzéséhez és értelmezéséhez. In: Pálfi Ágnes szerk.: Az orosz irodalmi tudományos diákkör munkái 1968–78. I. ELTE BTK, Budapest, 277–300.

1990

2. Szócikkek a Finnugor Életrajzi Lexikonban. Domokos Péter szerk., ELTE BTK, Budapest, 102, 102–103, 110, 144, 145, 150, 166, 171–172, 220–221.

1992

3. A nagy finn folttisztító. Beszélő 1992/8, 30–34.

4. Kirsi Simonsuuri; J. V. Snellman; A. Swan. Világirodalmi Lexikon, Szerdahelyi István főszerk., Akadémiai Kiadó, Budapest, 13., 14. kötet.

1993

5. Z. Topelius; turkui romantika és még három szócikk a Világirodalmi Lexikon 15. kötetében

1994

6. Th. Warburton; H. Wuolijoki; Yrjö–Koskinen és még négy szócikk a Világirodalmi Lexikon 17. kötetében

7. Lauseiden informaatiorakenteen virhetulkintoja suomenkielisen tekstin unkarinnoksessa. Specimina Fennica 5 [Colloquia Contrastiva 2], BDTF, Szombathely, 39–54.

1998

8. Unkarin ja suomen adjektiivin eriävästä käytöstä adnominaalisena määritteenä. Specimina Fennica [Colloquia Contrastiva 3], BDTF, Szombathely, 53–76.

9. Tizenöt a százhuszonötből. Urálisztikai tanulmányok 9, Budapest, 183–187.

2001

10. Kongruenciatípusok a finnben és magyarban. Specimina Fennica [Colloquia Contrastiva 4], BDTF, Szombathely, 67–82.

11. Az uralisztikai oktatás feladatáról. In: Vade mecum! A huszonötödik óra. A Berzsenyi Dániel Főiskola Uralisztikai Tanszékének (1991–2001) jubileumi konferenciája (2001. április 26–27). Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai 9, BDTF, Szombathely, 171–80.

2004

12. A gyarmathiana útvesztői avagy: miért olvassuk újra Gyarmathi göttingai tárgyú leveleit. In: Csepregi M., Várady E., szerk., Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Urálisztikai Tanulmányok 14, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 194–203.

2005

13. Kongruenssimorfeemi, inkorporoitu pronomini, itsenäinen (pro)nomini: typologisia eroja suomen ja unkarin persoonankoodauksessa. Specimina Fennica 11 [Colloquia Contrastiva 13], BDTF, Szombathely, 42–67.

14. (Szerkesztés és előszó, Yrjö Lauranto társszerkesztővel:) Tanulmányok nyelvről, kultúráról. A finnugor tanszékek első országos diákkonferenciájának terméséből; Budapest, 2003. május 7–8. Urálisztikai Tanulmányok 15, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest.

2006

15. Elollisuuden/ihmistarkoitteisuuden kieliopillistumisesta suomessa ja unkarissa. Specimina Fennica 12 [Colloquia contrastiva 14], Szombathely, 117–156.

16. Ősszámtudomány vagy számmisztika? Nyelvészeti megjegyzések Czakó Gábor "A kör négyszögesítése, avagy nyelvünk ősszámtudománya" című cikkéhez. Természet Világa, 2006/11, 497–499.

2007

17. Kenet piru vieköön? Implisiittisen objektin tulkinta unkarissa, kieliopin ja kontekstin välimaastossa. In: Csepregi M., Virpi Masonen, szerk., Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Urálisztikai Tanulmányok 17, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 178–200.

2008

18. A nyelvi változások egyik vélhető feltételéről, különös tekintettel a stigmatizálódott újítások terjedésére. In: Bereczki András et al., szerk., Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18, ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 487–501.

19. A birtokos–birtok viszony uráli kódolásának kérdéséhez. In: Pomozi Péter, szerk., Navigare humanum est. Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest, 136–140.