ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Jäppinen, Leo

nyomtatható változat

Jäppinen, Leo (Helsinki)

Suomi toisena kielenä -opetus osana aikuisten maahanmuuttajien kotouttamista (pdf)

Esittelen maahanmuuttajille Suomessa kotouttamisprosessin osana tarjottavaa kielenopetusta lainsäädännön kannalta. Esitelmä perustuu Petra Revickán kanssa kirjoitettuun esseeseen.

Laissa kotoutuminen määritellään maahanmuuttajan yksilölliseksi kehitykseksi tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen; kotouttaminen tarkoittaa viranomaisten toimenpiteitä tämän edistämiseksi. Opetushallitus on tehnyt suosituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumis­koulutuksen opetussuunnitelmaksi ja erikseen luku- ja kirjoitustaidottomien koulutusta varten. Kotoutumiskoulutukseen ovat aikuisista oikeutettuja Suomeen pysyvästi muuttaneet ja kotikunnan saaneet henkilöt, jotka ovat työttömiä tai saavat kunnan toimeentulotukea.

Sisäasiainministeriö kotouttamisen kehittämiseksi teettämän Osallisena Suomessa -kokeilun täytäntöönpano käynnistyi 28. 2. 2011. Mallissa maahanmuuttajat, jotka aikovat jäädä pysyvästi Suomeen, jaetaan kolmeen ryhmään. Joka ryhmällä on oma kotoutumispolkunsa: työmarkkinoille suuntaavat maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat sekä lapset ja nuoret. Aikuiset on siis jaettu kahteen ryhmään työelämävalmiuden mukaan, ja kotoutumiskoulutusta tarjotaan entistä suuremmalle osalle maahantulijoita. Kotoutumis­koulutuksessa pyritään lisäämään myös vapaaehtoissektorin osallistumista, mutta se kamppailee jatkuvasti rahoituksesta.

Nykyinen kotouttamisjärjestelmä on kielenopetuksen osalta melko toimiva. Systeemi on kuitenkin monimutkainen ja vastuu kotouttamisesta on hajaantunut monille eri toimijoille. Jotkut maahanmuuttajat joutuvat odottamaan kielikursseja hyvinkin kauan. Järjestelmää tulee kehittää, ja viimeisimmät uudistukset vaikuttavatkin lupaavilta. Myös resursseja on lisättävä, jotta koulutuksesta saadaan laadukkaampaa. Onhan itsestään selvää, että kielenopetus on kotouttamisen tärkeimpiä osa-alueita.