ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Hatvani Flóra

nyomtatható változat

Hatvani Flóra (Szeged)

A bőrbetegségek elnevezésének vizsgálata az erza-mordvin nyelvben (pdf)


Előadásomban az erza-mordvin nyelvben előforduló bőrbetegségneveket vizsgálom motiváció szempontjából. A motiváción azt az indítékot értem, amely egy-egy lexéma teremtésére, megalkotására hatott. A szavak lehetnek alakilag, szerkezetileg tagoltak, motiváltak és alakilag, szerkezetileg tagolatlanok, illetve motiválatlanok. A vizsgálat során saját gyűjtésemet és A. M. Kočevatkin cikkeiben előforduló betegségneveket használom fel.

A. M. Kočevatkin tanulmánya alapján felvázolom az erza-mordvin nyelvben megjelenő szóalkotási lehetőségeket, hiszen a bőrbetegségek neveinek alkotása nem tér el más erza szavakétól. A szóalkotás módjaira erza bőrbetegségneveket veszek példának.

Az erza-mordvin bőrbetegségnevek többnyire alakilag motiváltak, de előfordul példa szemantikailag motivált szavakra is. (Az alaki motiváció is a szemantikai motiváltságra való törekvés hordozója, következménye, ezért az alakilag motivált szavakat alakilag-szemantikailag vagy szerkezetileg-szemantikailag motiváltnak is lehet nevezni). Ezen kívül előfordulnak motiválatlan szavak is, melyeket ugyancsak megemlítek.

Az erza bőrbetegségneveken belül az alakilag motivált szavak csoportjával foglalkozom. Az erza-mordvin nyelv képzőrendszere igen gazdag, így főként azokat az erza-mordvin képzőket ismertetem D. V. Cigankin tanulmányai alapján, amelyek a bőrbetegségek neveiben is előfordulnak. A bőrbetegségnevekben megjelenő képzőket rendszerbe foglalom, illetve megvizsgálom, hogy mely képzők produktívak a bőrbetegségnevek alkotásában és melyek kevésbé.

A bőrbetegségekben megjelenő többes számú alakokkal kapcsolatban Maticsák Sándor cikkét felhasználva röviden kitérek a pluralis tantum fogalmára, illetve a erza bőrbetegségekben előforduló pluralis tantumokra is.